HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSökSGF Nytt vecka 21

Nya SGF rapporter publicerade

Grundläggningsdagen 15 mars 2018

SGF-väst Lokalkommitté Berg, upptaktsträff

Nätverkande och mingel utlovas torsdagen den 31 maj på Geovetarcentrum i Göteborg. Föreläsare är bland annat SGI och Norconsult med temat säkra bergsslänter och Sprängning i Göteborgs innerstad. Läs program och anmäl dig här.

 

SGF-väst midsommarföreläsning

Den 4 juni bjuder SGF-väst till midsommarföreläsning på land och på vatten. Föreläsningen påbörjas på SBKs kontor för att sedan flytta över till paddanbåtarna som kommer ta oss längs Göta Älv och Säveån. Läs mer och anmäl dig här.

 

SGF-öst studiebesök

Vad händer i förbifarten? Är du intresserad och är i närheten av Stockholm den 29 maj, har du väl inte missat inbjudan till ett av vår tids störta infrastrukturprojekt. Besöket kommer att ske med båt till tre hamnar följt av middag på båten i någon lämplig Mälarvik. Ciceron är Trafikverkets projektchef Ulrika Hamnberg. Sista anmälningsdag är 25 maj. Läs mer och anmäl dig här.*

SGFs Extra föreningsstämma
SGFs extrastämma hölls onsdagen 16 maj på Stora Brännbo, Sigtuna.

Extrastämman hade två huvudpunkter på agendan. Den första handlade om den nya organisation och de stadgeändringar som röstades igenom på ordinarie årsmöte. Detta var en diskussionspunkt och en möjlighet för medlemmar att få och ta till sig information kring dessa frågor. Den andra punkten gällde val av ordförande för sektion Berg och här valdes Lars-Olof Dahlström, Golder Associates, Göteborg.

Efter extrastämman var det världspremiär för arbetsgruppen ”fältkommitténs” filmer som presenterades med tilltugg.

 

Under de kommande två veckorna:

Pålkommissionens kurs i pålprojektering 23 och 24 maj, Detta följs av certifieringskurser för miljöprovtagar i jord och grundvatten den 29 till 31 maj. Den 30 maj hålls "the Nordic ground vibrations day" i Trondheim.

Vill du ha något att se fram mot efter sommaren?
Anmäl dig till höstens kurser redan nu - se hela kursutbudet här och här

Har du något vi borde puffa för? Tveka inte - maila!
Info@sgf.net


Njut av våren!
Sekretariatet SGF

info@sgf.net


Nu finns nya SGF rapporter publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF rapport 3:2017
Dynamiska miljöundersökningsmetoder

SGF rapport 2:2017
Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar

SGF rapport 1:2014 E
Engelsk översättning av rapporten om Riskhantering

                
I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer »

PRINT-ON-DEMAND - Ladda ner rapporter
STORT TACK för i år!
Med en fullbokad utställning och närmare 800 deltagare kan vi nog konstatera att SGF och Grundläggningsdagen växer så det knakar.

Varmt välkommen åter 2019 - då GD firar 40 år!


 

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2018-05-21
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum