HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök

SGF Nytt vecka 18
SGF publikationer
SGF Fortbildning

Missa inte webbinarie:
Fredag 7 maj 2021 kl 08:45-09:30

SGF sektion Grundvattens frukostwebbinarium:
Grundvattenhantering i känsliga miljöer
– Projekt Hamnbana delen Eriksberg-Pölsebo

Mer information

SGF sektion Jord och AG Fält har tagit fram en helt NY KURS som kommer hållas 15-16 november 2021. Kursen heter Fältplanering för geotekniska handläggare och "syftet med kursen är att ge geotekniska handläggare tillräcklig förståelse för de geotekniska fältmetoderna, dess möjligheter och begränsningar mm för att kunna sätta samman ändamålsenliga geotekniska undersöknings-program för uppdrag med normal omfattning och normal komplexitet". Läs hela kursbeskrivningen här och anmäl dig redan idag.

Nu drar vi igång inför Grundläggningsdagen 7 oktober 2021. Håll dig uppdaterad via www.grundlaggningsdagen.nu 

Utställaranmälan har öppnat. För bokning av monterplats: www.omnex.se


En stor utmaning i stadsutveckling i den täta staden är att hantera flera stora projekt på en begränsad yta (såväl ovan som under mark). Nu finns en rapport från centralenområdet i Göteborg som innehåller erfarenheter man gjort i samband med arbetena med Hisingsbron, kv Platinan och nedsänkningen av E45:an och dessas påverkan på Götaälvbron. Varmt välkommen att ta del av denna via länken stadsutveckling.goteborg.se/hisingsbron (hittas i länklistan under rubriken "För dig som vill veta mer", längst ner på sidan).Ragna / Sekretariatet
info@sgf.net


------------------------------------


Uppdaterad information till våra medlemmar angående Coronautbrottets påverkan på vår verksamhetinfo@sgf.netSGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              Metodblad

Grundläggningsdagen
Torsdag 7 oktober 2021
Stockholmsmässan

Deltagaranmälan öppnar i juni månad.

www.grundlaggningsdagen.nu

---------

Utställaranmälan är nu öppen!

---------

Partnerföretag:


bjerking.se           kojapohyr.se           ssab.se
SGFs GeofysikfilmGeofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser
Se filmen här
Fortbildningskurser

Här hittar du 2021 års kursprogram!

En helt NY KURS är nu tillgänglig: "Fältplanering för geotekniska handläggare" 15-16 november

Den webbaserade arbetsmiljökursen finns alltid tillgänglig under kursöversikten för SGFs kurser.

                 -------------------------------------

Lämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG FortbildningKommande webbinarier


Fredag 4 juni 2021 kl 08:45-09:30
SGF sektion Grundvatten i samarbete med sektion Berg:
Berginjektering och hydrogeologi i Västlänken

Mer information och anslutningslänk

Fredag 3 september kl 08:45-09:30
SGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium:

Groundwater control for construction
Mer information och anslutningslänk


                   -------------------------------------

Tidigare genomförda webbinarier


                   -------------------------------------

Vill Du hålla ett webbinarium? Kontakta LasseSGF webbutbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
    SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 

Uppdaterat 2021-05-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum