HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök

SGF Nytt vecka 40
SGF publikationer
SGF Fortbildning

Igår meddelade prisjuruns ordförande Lars Olsson en glad Adam Sjödin att han tilldelats Bästa Examensarbete 2020. Vi gratulerar!

Bästa examensarbetet utses utifrån följande kriterier

  • relevans för SGFs ändamål/syfte
  • språklig utformning,
  • tekniskt innehåll och
  • presentationsteknik.

Samtliga nominerade bidrag presenterades detta år vid ett webbinarie 6 oktober 2021 och prisjuryn kunde idag presentera vinnaren:

Med följande motivering gick priset till Adam Sjödin från LTU för "Numerisk modellering av
deformationer och portryck i en experiment-damm Jämförelse mellan in-situmätningar och FE-simuleringar i PLAXIS 2D "


"Examensarbetet är strukturerat med ett tydligt beskrivet mål. Rapporten är välskriven och arbetet mycket ambitiöst.

I arbetet ingår komplexa finita elementberäkningar i vilka Adam visar på stor förståelse för modellen och betydelsen av ingångsdata. Adam formulerar också välgrundade motiv för de val som görs. Resultaten, och bakomliggande analyser, är presenterande med
tydlig beskrivning av valda observationsmoment. Arbetet jämför numeriska resultat med verklighetens uppmätta värden från den fysiska konstruktionen.

Presentationen är väl genomförd genom sitt pedagogiska upplägg och fokuserade återkoppling på arbetets frågeställningar."

Länk till presentationerna från samtliga nominerade examensarbeten. SGFs Nyhetsbrev 2021:2 gick ut i början av veckan. Har du inte fått det? Då kan det vara så att vi har fel uppgifter i medlemsregistret - vet du med dig att du bytt arbetsgivare eller mail? Hör av
dig till info@sgf.net.

Ragna / Sekretariatet
info@sgf.net


------------------------------------info@sgf.netSGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              Metodblad

Grundläggningsdagen
Torsdag 17 mars 2022

Stockholmsmässan, Älvsjö


www.grundlaggningsdagen.nu

---------

Fåtal platser kvar i utställningen!
Boka monter här


---------

Partnerföretag:


bjerking.se           kojapohyr.se           ssab.se
SGFs GeofysikfilmGeofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser
Se filmen här
Fortbildningskurser

Här hittar du 2021 års kursprogram!

Missa inte dessa kurser, bland många fler:

- Planering och projektering av
  efterbehandlingsåtgärder


- Installation av Geohydrologisk mätutrustning

- Fältplanering för geotekniska handläggare

- Huvudkurs fältgeoteknik del 1


Den webbaserade arbetsmiljökursen finns alltid tillgänglig under kursöversikten för SGFs kurser.

                 -------------------------------------

Lämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG FortbildningKommande webbinarier


SGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium:
12 november  kl 08:15-09:00
10 december  kl 08:15-09:00
Mer info kommer...

Se presentationerna av examensarbeten 2020
som nominerats för SGF:s pris
:
Bästa examensarbete 2020


                   -------------------------------------

Inspelade webbinarier finns i arkivet


                   -------------------------------------

Vill Du hålla ett webbinarium? Kontakta LasseSGF webbutbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
    SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 Uppdaterat 2021-10-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum