HemOm SGFAktuelltUtbildningarKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök SGF Nytt vecka 12
Tre nya SGF rapporter publicerade

Grundläggningsdagen 16 mars 2017
Dagen-innan-GD 15 mars 2017

Bästa examensarbete 2016 gick till Andreas och Robin

Deltagarna vid dagen-innan-GD imponerades av fyra mycket bra examensarbeten. Bra presentationer och intressanta resultat, så kommittén hade en tuff utmaning att försöka välja en vinnare bland fyra bidragen. Vid GD delades priset ut till Andreas och Robin från Chalmers. Läs mer om examensarbetena, kanske finns där resultat som du kan ha nytta av?

 

Sven Hansbo delade ut sitt pris till Rainer

Sven Hansbo medverkade, till vår stora glädje, även i år vid Grundläggningsdagen. Han delade ut sitt pris, till en person som i Svens anda ifrågasätter och utvecklar teorier, samt tillser att praktiska lösningar blir tillgängliga. I år tilldelades Rainer Massarsch priset.

 

Henrik fick ta emot Rolf Brinks pris

Detta pris delas ut vartannat år till en person som har vidgat geoteknikens gränser och gärna vågat göra något annorlunda. En person som utökat arbetsområdet och marknaden för geoteknikern. Vid middagen efter grundläggningsdagen så tilldelades Henrik Möller detta pris. Läs mer om Rolf Brinks pris.

 

Dagen-innan-GD gav mersmak

Det blev en intensiv eftermiddag med 4x3 minikurser, där vi fick lära oss riskhantering, överslag, tjälhantering, hydraulisk konduktivitet, föroreningar och att bygga på torv. Därefter vidtog en diskussionsglad föreningsstämma, följt av mingel med tilltugg. Bilder från dagen-innan-GD kommer succesivt att publiceras på denna länk.

 

Grundläggningsdagen 2017 – en dag att minnas

Presentationer med hög kvalitet och tänkvärt innehåll, en välfylld utställning med något för alla och en oförglömlig middag. Det går inte att beskriva i ord, så titta på hemsidan där bilder från Grundläggningsdagen, succesivt publiceras under måndagen. Stort tack till GD-kommittén som lagt ner ett stort arbete på att få till dagen och vi ser redan fram emot GD 2018.

Veckans ord:
Vi lever en sekund i taget, och sekunden är just nu.
/Eyvind Johnson

 

SGF sekretariat

 

info@sgf.net

Nu finns tre nya SGF rapporter publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF rapport 1:2016 J
Jordarters indelning och benämning

SGF rapport 2:2016
Akustisk Jb-sondering, etapp 2 resultat

SGF rapport 1:2017
Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet -
en vägledning


Sedan tidigare finns även reviderat beteckningsblad finns för nedladdning.
       
I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer »

PRINT-ON-DEMAND - Ladda ner rapporter
Grundläggningsdagen genomfördes traditions-
enligt den 16 mars 2017 på Stockholmsmässan.
Årets tema var "Knäck Koden".

Se bilder från en innehållsrik dag och kväll.

Dagen-innan-GD så erbjöd SGF även i år ett "smörgåsbord" av mini-kurser för den vetgirige.

Under kvällen blev det presentation av bästa examensarbete, årsmöte och mingel.


          


 

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 

Uppdaterat 2017-03-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum