HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök


SGF Nytt vecka 39
Nya SGF rapporter publicerade

Grundläggningsdagen 15 mars 2018

SGF kan få en ny organisation – vad tycker du?

Nu börjar formerna för ett framtida arbetssätt inom SGF att ta form. Enkätsvar och diskussioner i olika grupper har sammanställts till en bild av hur SGF ska se ut och organisera sig framöver. Förhoppningen är att organisationen ska skapa förutsättningar för kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling med ett starkt inslag av nätverksbyggande. Samtidigt ska organisationen ge både tydlighet och flexibilitet. Vi vill gärna veta vad du tycker, så titta gärna på den reviderade tankebilden som finns publicerad på hemsidan och återkom med dina synpunkter senast den 25 oktober.

 

ICSMGE Seoul – en lyckad konferens

Det blev en intensiv vecka i Seoul, som inleddes med 6th International Young Geotechnical Engineers’ Conference, där Jasmina och Per från Luleå tekniska universitet deltog. Council meeting avlöpte i sedvanlig ordning med några få överraskningar. Ban Ki-moon höll invigningstalet för konferensen och sedan följde 4 dagar med föredrag av blandad karaktär. Läs mer om konferensen.

 

SGF/BIG/CHALMERS arrangerar en gemensam minikurs: BEST SOIL

Branschsamverkan i Grunden (BIG), Chalmers och SGF arrangerar tillsammans en minikurs om Soft Soil Modelling & Parameter determination. Kursen ges vid två tillfällen under hösten. Antalet platser är begränsat så först till kvarn.

 

Temadag Fältgeoteknik – glöm inte att anmäla

Det finns fortfarande platser kvar till årets Temadag för fältgeoteknik. Läs mer och anmäl dig!

 

Detta händer under veckan

Den 28 september så arrangerar SGF Nord sin höstträff i Sundsvall. Samma dag så disputerar Oskar Tofeldt i Lund med sin avhandling: Lamb wave evaluation of Concrete plates.


Veckans ord:

Välsignad vare den man som när han ingenting har att säga, avstår från att med ord bekräfta detta faktum.
/George Eliot

 

SGF sekretariat

info@sgf.net


 Nu finns nya SGF rapporter publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF rapport 2:2017
Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar

SGF rapport 1:2014 E
Engelsk översättning av rapporten om Riskhantering

                
I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer »

PRINT-ON-DEMAND - Ladda ner rapporter
Tipsa oss gärna!
Har ni idéer och förslag på föredrag till Grundläggningsdagen 2018?
Kontakta Pia Larch!
Läs Grundläggningsdagens sommarbrev här

Huvudteman för GD 2018 är klart:
  • Hög på vatten
  • Ung i branschen 2.0
  • Begränsad frihet!?
  • Höga berg och djupa dalar
www.grundlaggningsdagen.nuSe bilder från en innehållsrik GD 2017

Dagen-innan-GD så erbjöd SGF även i år ett "smörgåsbord" av mini-kurser för den vetgirige.


 

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2017-09-25
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum