HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök

SGF Nytt vecka 41

Nya SGF rapporter publicerade

Grundläggningsdagen 14 mars 2019

SGF Väst grundvatten - Seminarie och nätverksträff

Den 11 oktober bjuder lokalföreningen in till seminarie och nätverksträff. Träffen har tema ”Konsekvenser av ett framtida högvattenskydd på dag- och grundvatten i urban miljö – pilotstudie från Göteborg”. Föredraget presenteras av Lars Göran Gustafsson DHI och Mattias Salomonsson Sweco. Registrering och information om seminariet hittas här.

 

SGF Nord Höstträff

Nu är det äntligen dags igen för en ny höst och ett nytt höstseminarium i SGF Nords regi. Seminariet äger rum den 22 oktober på Luleå Tekniska universitet (det finns även möjlighet att delta via Lync/Skype). Fem föredragshållare är inbjudna för att prata om allt från miljöutmaningar och lösningar i ett sandtag i Canada till grundvattensänkning i täta jordar. Kvällen avslutas med Prizon Island och middag på Alcatraz. Läs program och anmäl dig här.

 

Branschinformation: Workshop i geoteknisk modellering

Ni har väl inte missat att GEOSLOPE kommer till Luleå, 23 till 25 oktober, för att hålla en två- och tredagarsworkshop i SLOPE/W, SEEP/W och SIGMA/W. Workshopen kommer att sammanfalla med SGF Nords Höstträff. Registrering och information om konferensen hittas här.

 

Branschinformation: ISSMGE Bulletin

Det senaste numret av ISSMGE Bulletin (Volume 12, Issue 4, August 2018) är nu tillgänglig på;

https://www.issmge.org/publications/issmge-bulletin/vol12-issue-4-august-2018

 

Branschinformation: Kurs Spontdimensionering

Den 11-12 december håller pålkommissionen en ny kurs i spontdimensionering enligt nya sponthandboken 2018 på Stora Brännbo i Sigtuna. Syftet med kursen är att få en grundläggande förståelse för spontkonstruktioner och kunskap för att dimensionera enklare sponter i geoteknisk kategori 2. Kursen behandlar även vilka geotekniska undersökningar som bör utföras och hur dessa utvärderas. Omgivningspåverkan från spontarbeten och upprättande av kontrollprogram ingår. Registrering och ytterligare information om kursen hittas här.

Och det finns ännu tid att göra en sen anmälan till kurserna på höstveckan. Missa inte det! Titta in under: Fortbildning

 
Sekretariatet SGF

info@sgf.net


Nu finns nya SGF rapporter publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF rapport 3:2017
Dynamiska miljöundersökningsmetoder

SGF rapport 2:2017
Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar

SGF rapport 1:2014 E
Engelsk översättning av rapporten om Riskhantering

                
I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer »

PRINT-ON-DEMAND - Ladda ner rapporter
Med närmare 800 deltagare (2018) kan vi nog konstatera att SGF och Grundläggningsdagen växer så det knakar.


Varmt välkommen 14 mars 2019
   - då GD firar 40 årsjubileum!

www.grundlaggningsdagen.nu

Programmet är nu presenterat!
SOMMARBREV inför GD2019

Mall för abstracts


SGF webbutbildning

ARBETE PÅGÅR MED ATT UPPDATERA HEMSIDAN TILL DEN NYA ORGANISATIONEN. Har du frågor du ej hittar svar på kontakta info@sgf.ne

I övrigt uppdateras hemsidan löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2018-11-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum