SGF rapporter

SGFs rapporter kan kostnadsfritt laddas ner från SGFs webshop som du når via följande länk. 

I webshopen har du även möjlighet att beställa tryckta versioner av våra rapporter till självkostnadspris.

Notera att SGF rapporter har formatet S5 (Något mindre än A4). Om man vill ha rätt storleksförhållande på rapporten bör man vid utskrift  inte använda funktionen anpassa till sida.

Följande rapporter finns tillgängliga via webshopen:

SGF rapport

1:2013

Geoteknisk Fälthandbok

SGF rapport

2:2013 

Fälthandbok förorenade områden

SGF rapport

1:2012

EYGEC 2012 - Setting the scene for future European geotechnical research

SGF rapport

2:2012

Triaxguide

SGF rapport

3:2012

Formatstandard

SGF rapport

4:2012

JB sondering

SGF rapport

1:2011

Stimulerad reduktiv deklorering. En praktisk handledning

SGF rapport

2:2011

Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten - Att tänka på inför provtagning och upphandling

SGF rapport

3:2011

Hantering och analys av prover från förorenade områden - Osäkerheter och felkällor

SGF rapport

1:2010

Förorenade byggnader. Provtagning och riskbedömning.

SGF rapport

1:2009

Metodbeskrivning för provtagare med standardkolvprovtagare. - Ostörd provtagning i fikornig jord

SGF rapport

2:2009

Åtgärdsmål vid in-situsanering. Formulering och kontroll av åtgärdsmål.

SGF rapport

1:2008

Användning av restprodukter inom EU

SGF rapport

1:2006

Metodbeskrivning för Jb-totalsondering

SGF rapport

2:2006 

Metodbeskrivning för installation av inklinometerrör

SGF rapport

1:2004

Fälthandbok - Miljötekniska markundersökningar.

SGF rapport

2:2004

Armerad jord och fyllning - Nordisk vägledning.

SGF rapport

3:2004

NGM 2004 - XIV Nordic Geotechnical Meeting. May 19th - 21th 2004.

SGF rapport

1:2003

Att bygga med avfall. Miljörättsliga möjligheter och begränsningar för återvinning av avfall i anläggningsändamål

SGF rapport

1:2001

Fälthandbok - Miljötekniska markundersökningar (ersätts av 1:2004).

SGF rapport

1:2000

Geotekniken i Sverige 1920-1945.

SGF rapport

2:2000

Kalk- och kalkcementpelare. Vägledning för projektering, utförande och kontroll.

SGF rapport

1:99

Tätskikt i mark. Vägledning för beställare, projektörer och entreprenörer.

SGF rapport

2:99

Metodbeskrivning för Jord-bergsondering.

SGF rapport

3:99

Metodbeskrivning för Viktsondering.

SGF rapport

1:96

Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och metodbeskrivningar.

SGF rapport

1:95

Rekommenderad standard för dilatometerförsök.

SGF rapport

1:95E

Recommended Standard for Dilatometer Tests.

SGF rapport

2:95

Några pionjärprofiler i svensk geoteknik. SJ Geotekniska Kommission 1914-1922.

SGF rapport

3:95

Proceedings of the International Symposium on Cone Penetration Testing, CPT´95.

SGF rapport

4:95

Kalk- och kalkcementpelare. Vägledning för projektering, utförande och kontroll.

SGF rapport

4:95E

Lime and Lime Cement Columns. Guide for Project Planning, Construction and Inspection.

SGF rapport

1:93

Rekommenderad standard för CPT-sondering.

SGF rapport

1:93E

Recommended Standard for Cone Penetration Tests.

SGF rapport

2:93

Rekommenderad standard för vingförsök i fält.

SGF rapport

2:93E

Recommended Standard for Field Vane Shear Test.

Opdateret 10-02-2014
Printer venlig side
Provided by Webforum