Kommittéer inom SGF

Ett stort arbete utförs i föreningens olika kommittéer. Kommittéerna arbetar bl. a. med standardiseringsfrågor och utbildningsinsatser.

Kommittéer Ordförande
Fältkommittén Agne Gunnarsson
GD-kommittén Maria Åström
Jordförstärkningskommittén Stefan Larsson
Laboratoriekommittén Sölve Hov
Markvibrationskommittén

Mehdi Bahrekazemi

Miljögeoteknikkommittén Anneli Liljemark
Riskkommittén Åsa Jönsson
SGF standarder Gunilla Franzén


Kommittéerna har en bevakande funktion inom respektive område
  • svarar för informations- och utbildningsfrågor
  • initierar FoU-arbete
  • utför målinriktat arbete genom projekt i arbetsgrupper och/eller av enskilda kommittémedlemmar
  • svarar tillsammmans med svenska representanter i ISSMGE kommittéer för internationellt och nordiskt samarbete inom verksamhetsområdet Under kommittéerna kan finnas permanenta och/eller temporära arbetsgrupper.
  • Opdateret 06-02-2014
    Printer venlig side
    Provided by Webforum