HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök

Vill du fortbilda dig i höst så har SGF flertalet kurser att välja mellan HÄRSGF Nytt vecka 41
SGF publikationer
Fortbildning inom SGF

Deadline för abstracts till NGM har förlängts till 20 oktober! 

I dagsläget är 200 abstracts från 38 länder inlämnande men det finns rum för fler. Ta chansen och skicka in. Läs mer på www.ngm2020.com

Prof Jan Laue på LTU har i helgen mottagit ett prestigefullt pris från förlaget Thomas Telford för en särskilt utmärkt artikel: "Static and dynamic rocking stiffness of shallow footings on sand - centrifuge modelling". SGF gratulerar till detta internationella pris!

Missa inte SGF Nords höstseminarium den 16 oktober i Sundsvall. Läs hela det digra programmet och anmäl  dig på SGF Nords sida.

SGF Väst har ett studiebesök i Varberg imorgon. Sanering av berg i kvarteret Renen - och sista anmälningdag är idag.

SGF Väst planerar även ett besök sv servicetunnel Liseberget i Västlänken i Göteborg. Mer info kommer inom kort.

Tidskriften Bygg & Teknik
efterlyser förslag på artiklar till sitt
Geotekniska nummer som ges ut 2020.

Skicka in dina förslag och tips till: marcus@byggteknikforlaget.se


Har du något du vill få ut till medlemmarna? Meddela mig på info-adressen nedan.


SGF Sekretariat

info@sgf.netSGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              MetodbladGrundläggningsdagen

www.grundlaggningsdagen.nu

Vill du veta mer om utställningen?
Skicka in en intresseanmälan här
Säkra din plats till höstens kurser

Certifiering provtagare jord och grundvatten
  14-17 oktober


Geoteknik för alla - Fulltecknad!

Grundläggande hydrogeologi 15 oktober

Fördjupad hydrogeologi 16 oktober

Geologisk historia 17 oktober

Fåtal platser kvar! Anmäl dig härAvgiftsfria webbinarier

Ny metodik för kartläggning av kvicklera
Se webbinariet när som helst här!

Vill Du hålla ett webbinarium? Kontakta LasseFramtida kurser

Ge input till SGF:s kursutveckling - fyll i enkäten

I december månad kommer kursutbudet för 2020 att presenteras.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG FortbildningSGF webbutbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2019-10-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum