HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök


ANMÄL DIG TILL MINIKURSERNA DAGEN-INNAN-GD!

På grund av sena återbud så har vi tre vakanser till SGF:s huvudkurs Fältgeoteknik del 2 den 27-30 januari. Kursen hålls på Sigtuna Stadshotell.

Har du gått Huvudkurs Fältgeoteknik del 1 och missat del 2 så är detta enda tillfället i år att gå kursen.

Kontakta Ulrika Larson på ulrika.larson@empirikon.se eller 0708-473 475.



SGF Nytt vecka 2
SGF publikationer
SGF Fortbildning


Välkommen till ett nytt år med SGF! Vårt jubileumsår - 70 år!


Nu ligger programmet med minikurserna till Dagen-innan-GD ute på hemsidan. Välkommen att anmäla dig!

Gott nytt år!


SGF Sekretariat

info@sgf.net



SGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              Metodblad






Se programmet för GD och anmäl dig här.

Nu är programmet för Dagen-innan-GD presenterat. (Observera den separata
anmälan till denna dag.)

Varmt välkommen!

Partnerföretag 2020:

bjerking.se         kojapohyr.se         ssab.se


Fortbildningskurser

Förorenade byggnader 4 februari 2020


Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder 6-7 februari 2020

Se kursöversikten för fler kurser 2020.

                 -------------------------------------

Lämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG Fortbildning



Kostnadsfria webbinarier


Den 28 januari 2020 kl 10 hålls andra
delen av webbinarieserien om:
"Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt
- ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar"
   Läs mer

                   -------------------------------------

Tidigare genomförda webbinarier


                   -------------------------------------

Vill Du hålla ett webbinarium? Kontakta Lasse



SGF webbutbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 



Uppdaterat 2020-01-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum