HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök

 SGF Nytt vecka 41
SGF publikationer
Fortbildning inom SGF
Deadline för abstracts till NGM har förlängts till 20 oktober!  I dagsläget är 200 abstracts från 38 länder inlämnande men det finns rum för fler. Ta chansen och skicka in. Läs mer på www.ngm2020.com

Prof Jan Laue på LTU har i helgen mottagit ett prestigefullt pris från förlaget Thomas Telford för en särskilt utmärkt artikel: "Static and dynamic rocking stiffness of shallow footings on sand - centrifuge modelling". SGF gratulerar till detta internationella pris!

Missa inte SGF Nords höstseminarium den 16 oktober i Sundsvall. Läs hela det digra programmet och anmäl  dig på SGF Nords sida.

SGF Väst har ett studiebesök i Varberg imorgon. Sanering av berg i kvarteret Renen - och sista anmälningdag är idag.

SGF Väst planerar även ett besök sv servicetunnel Liseberget i Västlänken i Göteborg. Mer info kommer inom kort.

Tidskriften Bygg & Teknik
efterlyser förslag på artiklar till sitt
Geotekniska nummer som ges ut 2020.

Skicka in dina förslag och tips till: marcus@byggteknikforlaget.se


Har du något du vill få ut till medlemmarna? Meddela mig på info-adressen nedan.


SGF Sekretariat

info@sgf.netSGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              MetodbladGrundläggningsdagen

www.grundlaggningsdagen.nu

Vill du veta mer om utställningen?
Skicka in en intresseanmälan här
Kostnadsfria webbinarier

Kommande webbinarium 6 november 2019:
Vägledning till systemförståelse vid riskhantering
Geoteknisk riskhantering kräver att man förstår systemet! Risker, risker, risker, det är mycket prat om riskhantering nuförtiden! Men hur ska man egentligen kunna hitta alla relevanta risker i ett projekt? Läs mer


Tidigare genomfört webbinarium:
Ny metodik för kartläggning av kvicklera

Se webbinariet när som helst här!

Vill Du hålla ett webbinarium? Kontakta LasseFortbildningskurser

Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder 6-7 februari 2020

I december månad kommer ytterligare kurser för 2020 att presenteras.

Lämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG FortbildningSGF webbutbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2019-10-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum