HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
15 maj 2013
> Kurser Europastandarder hösten 2013

Kurser Europastandarder Hösten 2013

Utifrån de intresseanmälningar som kommit in till SGF, planeras följande kurser till hösten. Kurserna är en vidareutveckling av IEG:s kurser (som SGF numera förvaltar).

 

Anmälningsformulär hittar du på

-       SGF:s hemsida www.sgf.net

-       eller direkt via denna länk: http://www.omnium.se/web/page.aspx?refid=59 

 

För att kunna genomföra kurserna krävs att vi får minst 15 anmälningar, så därför viktigt att du anmäler dig om du har intresse av att gå någon av kurserna. 14 dagar innan första kurstillfället kommer vi att bedöma om tillräckligt intresse finns för att genomföra kursen.

Ladda ner denna information i pdf-format

 

Grunder – EN 1997

Kursen skall ge dig en grundläggande förståelse för hur Eurokod och då specifikt EN 1997-1 och EN 1997-2 är uppbyggd. Processen från planering av fältförsök till utförande av byggnation och uppföljning kommer att diskuteras. Nya begrepp och definitioner som påverkar hur vi som geotekniker arbetar behandlas.

 

Omfattning: 2 dagar med hemuppgift att lösa mellan tillfällena

Datum: 10 september + 1 oktober

Kursort: Göteborg

Avgift: 7000 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika).

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 1000 kr rabatt

Slänter och Bankar

Kursen skall ge dig kunskap om hur slänter och bankar skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en slänt eller väg/järnvägsbank enligt EN 1997-1. Efter kursen skall du ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar slänter och bankar, främst stabilitetsberäkningar.

 

Omfattning: 1 dag (en förkortad version av tidigare IEG kurs)

Datum: 19 november

Kursort: Stockholm

Kostnad: 4 000 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 500 kr rabatt

 
Stödkonstruktioner

Kursen skall ge dig kunskap om hur sponter skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en spont enligt EN 1997-1. Målsättningen är också att du efter kursen skall ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar sponter och andra stödkonstruktioner, främst genom analytiska beräkningar. Kursen genomförs i två delar med mellanliggande tid bland annat avsedd för att utföra hemuppgift, som analyseras vid del 2.

 

Omfattning: 2 dagar

Datum: 12 september och 3 oktober

Kursort: Stockholm

Kostnad: 7 000 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 1000 kr rabatt

Kombination: Pålar och stödkonstruktioner

Under 3 intensiva dagar får du möjlighet att ta gå en bantad version av såväl stödkonstruktioner som pålar. Vid kursen fokuserar vi 1,5 dagar per tillämpning. Sen eftermiddag/kväll används till hemuppgifterna som analyseras den sista kursdagen. Kursen riktar sig till geoteknikern/geokonstruktören/konstruktören som dimensionerar stödkonstruktioner och/eller pålar. Förutsättningen för att du ska kunna ta till dig kursen är att du tidigare läst Grunder, eller har motsvarande kunskap.

 

Omfattning: 3 dagar

Datum: 14, 15, 16 oktober

Kursort: Göteborg

Kostnad: 9 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 1000 kr rabatt

Plattor

Kursen skall ge dig som deltagare en fördjupad kunskap om plattor och de krav som finns enligt EN 1997-1 avseende plattor. Efter kursen skall du kunna dimensionera och beskriva plattor enligt EN 1997. Målsättningen är även att kursen skall ge dig fördjupad kunskap om geotekniska frågeställningar relaterade till plattor.

 

Omfattning: 1 dag

Datum: 11 november

Kursort: Göteborg

Kostnad: 4 000 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 500 kr rabatt

Europastandarder – Grunder fält och lab

Kursen skall ge dig en grundläggande förståelse för hur Eurokod (specifikt EN 1997-1 och EN 1997-2) är uppbyggd, samt vilka övriga standarder som berör geoteknikerna. Processen från planering av fältförsök till utförande av byggnation och uppföljning kommer att diskuteras, utifrån perspektivet hur detta påverkar dig som arbetar med fältundersökningar och laboratorieundersökningar. Nya begrepp och definitioner som kommer att påverka hur vi arbetar kommer att behandlas.

 

Omfattning: 1 dag

Datum: 22 november

Kursort: Göteborg

Kostnad: 4 000 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 500 kr rabatt

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
1 april 2014
SGF standarder Grunder - flyttas
31 mars 2014
Inbjudan - Huvudkurs fältgeoteknik del 1 den 14-16 maj
14 mars 2014
SGFs Pris 2014 till Sven Knutsson
13 mars 2014
Rune överlämnar värdefull gåva till SGF
13 mars 2014
Bästa examensarbete 2013 till CTH
13 mars 2014
SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
28 februari 2014
Revidering av handbok ”Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden”
25 februari 2014
Kallelse Föreningsstämma 20140312
18 februari 2014
SGF Nyhetsbrev 2014-01
13 februari 2014
23rd EYGEC - Ska du representera Sverige?
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​
Provided by Webforum