HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
11 september 2013
> SGF Kurs i Luleå: Grunder EN 1997 samt Slänter och Bankar

Kurs i Luleå: Grunder EN 1997 samt Slänter och Bankar

SGF har under sommaren/hösten fört en dialog med flera företag om möjligheten att genomföra en kombinationskurs i Luleå enligt följande:

 

Dag 1 24 september – Grunder EN 1997 del 1

 

Dag 2 30 oktober – Grunder EN 1992 del 2 (förmiddag) samt Slänter och bankar (eftermiddag)

 

Dag 3 31 oktober – Slänter och bankar (förmiddag) samt Grunder EN 1997 del 2 (eftermiddag)

 

Föreläsare vid kursen är Rasmus Müller -Tyréns, Håkan Eriksson -GeoMind och Håkan Garin -GeoVerkstan.

 

Deltagaravgiften är 9 500 kr inklusive kurslitteratur, fika, lunch (Övernattning tillkommer). Du som är SGF medlem har 1000 kr i rabatt.

 

Om det finns platser, så kommer vi att öppna upp för att ni som har gått Grunder tidigare kan delta enbart i den del som berör Slänter och bankar.

 

Det är kort om tid till första kurstillfället och vi är fortfarande lite osäkra på om det finns ett tillräckligt stort intresse för att vi ska genomföra kurserna. Vi ber därför dig som är intresserade, att omgående anmäla dig på följande länk:

http://www.webforum.com/form/omnium/form.asp?sid=13704745

 

Utifrån anmälningsläget i början av nästa vecka så kommer vi slutligen att avgöra om kurserna genomförs.

 

Frågor kontakta Lennart Stark eller Gunilla Franzén

 

Välkommen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grunder – EN 1997

Kursen skall ge dig en grundläggande förståelse för hur Eurokod och då specifikt EN 1997-1 och EN 1997-2 är uppbyggd. Processen från planering av fältförsök till utförande av byggnation och uppföljning kommer att diskuteras. Nya begrepp och definitioner som påverkar hur vi som geotekniker arbetar behandlas.

 

Omfattning: 2 dagar med hemuppgift att lösa mellan tillfällena

Slänter och Bankar

Kursen skall ge dig kunskap om hur slänter och bankar skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en slänt eller väg/järnvägsbank enligt EN 1997-1. Efter kursen skall du ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar slänter och bankar, främst stabilitetsberäkningar.

 

Omfattning: 1 dag (en förkortad version av tidigare IEG kurs)

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
18 september 2013
SGF Nyhetsbrev 2:2013
15 september 2013
Seminarium/Studiebesök Valdemarsvik
11 september 2013
> SGF Kurs i Luleå: Grunder EN 1997 samt Slänter och Bankar
12 juli 2013
Temadag: Geofysik för geoteknik och miljötillämpningar
11 juli 2013
SGF rapport - JB-sondering
5 juli 2013
ISCMGE - Kort-kurs om jetgrouting 1 september
3 juli 2013
>Inbjudan till SGF-kurs - Miljötekniska markundersökningar
25 juni 2013
SGF Nyhetsbrev 1:2013
25 juni 2013
SGF borde - preliminärt resultat enkät
3 juni 2013
Certifierad miljöprovtagning – kommande krav från Naturvårdsverket
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​
Provided by Webforum