HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
7 oktober 2010
Inbjudan VäxjöSamtalet 2010
Inbjudan:
VAD HÅLLER ILÄNGDEN?
Vägval för staden ochbyggandet

Våra städer är gamla, välskötta och livskraftiga. Inget tyder heller på att de i överskådlig tid kommer att kollapsa. Över tiden har de anpassat sig till ändrade inre och yttre förutsättningar. Förändringen är en del av stadens liv. Samtidigt har staden, dess struktur, i sina äldre delar visat en seghet och historisk kontinuitet. Om vi utgår från att våra städer i grunden är rätt hållbara får vi fokus på två förhållanden:

För det första
 att vi vårdar och utvecklar det värde som staden representerar. Det vi bygger måste vara med kvalité, stärka staden, tillföra nya kvalitéer och vara konstruerat för ett långsiktigt underhåll.

För det andra
 att vi ser de förändringar i yttre och inre förhållanden som underminerar stadens hållbarhet. Tunga investeringar som vi gör nu måste vara attraktiva och kunna drivas med framtidens snävare ramar och andra energikällor än fossilbränslet. Det vi investerar fel innebär inte bara bortkastade resurser utan en kommande allt abruptare omställning.

VÄXJÖSAMTALET
Nu står vi inför uppenbara utmaningar

Klimathotet leder till krav på radikalt minskade CO2 -utsläpp; staden kommer att få bidra med sin del av reduktionen.
Begränsade resurser är inte längre bara en fråga om att det är för dyrt per kvadratmeter att bygga utan också en fråga om tillgång på mark, energi, råvaror. Det vi förbrukar måste investeras i ett långsiktigt värde; byggnader som behövs och kan underhållas.

Trafiken kräver mycket stora investeringar med långsiktiga effekter. Vi står inför viktiga vägval. Vad är effektivt, rent, attraktivt och tillgängligt för alla? Vi har planerat våra städer för bilen, men motsvarar en växande och allt trögare rullande bilism framtidens behov och miljökrav.

Bostadsbyggandet är ett sorgebarn; det byggs för lite och vad värre är för en dagsmarknad som inte ser småhushållens behov.

Staden som helhet, dess kvalité och attraktion, kläms av sektorsintressen och de enskilda projektens dominans.

Årets Växjösamtal öppnar för samtal kring vägval och visioner. Vi tror att det både behövs ganska handfasta vägval baserat på den teknik och de resurser vi har till hands och visioner/utblickar för att pröva nytt, utveckla kunskap och erfarenhet.

• Stadsförnyelse – Vad är attraktivt? Vad är möjligt?Hur planerar vi för en bekväm och lättillgänglig vardag i staden? Lyssnar vi på trender och livsmönster som kräver plats i staden?

• Resurssnålt byggande – Räcker skogen?. Träbyggande, en väg att utveckla och förnya byggandet? Räcker skogen?

• Riva eller vårda? Hur ser byggande och drift ut om vi inte vill riva det vi byggt upp?

• Vägval. Hur ser ett trafiksystem ut som är attraktivt, effektivt, miljövänligt och tillgängligt för alla?

• Vi vill ha bostad nu!
 Vad svarar man på det?
Programmet
Torsdag 11 november
15:00
Stadstur med buss.
Stadsdelsbebyggelse och hög trähusbebyggelse; Samling utanför Stadshotellet Kungsgatan 6.
15:30
Samtal med biskop Jan-olof Johansson kring
bertil valliens altarskåp i domkyrkan.

Ett altarskåp i glas blir till.
Samling i domkyrkans entré.
19:00
Vernissage ”träkänsla”
12 arkitekter ger sin bild och kommentar.
Samling Smålands museums foaje; mittemot Smålands museums entré.
Invigningstalare: Gert Wingårdh.
20:00
Fest och mingel.
Middag i museet, restaurang Kult serverar.
Thomas Hellquist reflekterar. ”Arkitekturen och det där som kallas form”
Per-mikael Sällström
”Rapport från kinesisk stad”
 
Fredag 12 november, Utvandrarnas hus, Wilhelm Mobergs gata 4
07:30
Registrering/kaffe
08.00
Fem debattinlägg:

Stadsförnyelse – vad är attraktivt? vad är möjligt?
Mia H. Wahlström och Pehr Mikael Sällström.

Resurssnålt byggande – räcker skogen?
Leif Gustavsson och Marie Larsson-Stern.

Riva eller vårda?
Catherina Fored.

Vägval Christer Ljungberg och Björn Hellström.

Vi vill ha bostad nu! Siri Andersson och My Malmeström-Sobelius.
10.30
Efter debattinläggen går du till det tema du fastnat för. Du möter 3–4 samtalsledare som inom temat kort presenterar var sin delfråga. Du väljer fråga och hamnar i en liten grupp som djupt och engagerat prövar frågan. Slutsatser punktas ner och delges för övriga som valt ditt tema.
12.30
Lunch Utvandrarnas Hus, restaurang Kult serverar.
13.30
Du väljer ett nytt tema och förmiddagens samtal upprepas i nya grupper.
15.00
I plenum presenteras korta viktiga tankar och slutsatser för en panel i samtal med deltagarna/publiken.
16.00
Avslut
Klicka här för att anmäla dig » 
Här kan du ladda ned en PDF-fil med hela 
inbjudan inkl. program och anmälningstalong »
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
2 februari 2011
2011 SHAMSHER PRAKASH RESEARCH AWARD*
26 januari 2011
ISSMGE Bulletin Volume 4 Issue 4
24 januari 2011
NGM 2012 - Bulletin 2 - Call for abstract
23 december 2010
Påldag 11
21 december 2010
Press Release - DFI
20 december 2010
15th INTERNATIONAL ECO-CONFERENCE®
7 december 2010
SAFE:s Råd och Anvisningar gällande Arbetsmiljö
25 oktober 2010
Stipendium att söka från Kungliga Vetenskapsakademien
19 oktober 2010
ISSMGE Bulletin Vol. 4. Issue 3, September 2010
13 oktober 2010
15th ECSMGE-Athens 2011-Proposal of Key Persons for Technical Sessions
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum