HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
12 juni 2012
Kurs Europastandarder - pålar/stödkr. ändrad datum

Datumen för kursen Pålar och Stödkonstruktioner har ändrats. Istället för den 20 juni som kommer kurstillfällena att vara 22 augusti och 20 september.

Läs mer under:
Kurser - sommaren 2012 - Anmälan

Kombination: Stödkonstruktioner och Pålar

Stödkonstruktioner: Kursen skall ge dig kunskap om hur sponter skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en spont enligt EN 1997-1. Målsättningen är också att du efter kursen skall ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar sponter och andra stödkonstruktioner, främst genom analytiska beräkningar. Vid kursen kommer vissa delar att behandlas mer övergripande än tidigare 2 dagars kurs.

Pålar: Kursen skall ge dig som deltgare en fördjupad kunskap om pålar och de krav som finns enligt EN 1997-1 avseende pålar. Efter kursen skall du som deltagare kunna dimensionera och beskriva pålar enligt Eurokod. Målsättningen är även att du skall ha en fördjupad förståelse för geotekniska frågeställningar relaterade till pålar. Vid kursen kommer vissa delar att behandlas mer övergripande än tidigare 2 dagars kurs.

Omfattning: 2 dagar (Tidigare 2-dagars IEG kurser bantas till vars en dag)

Dag 1 (halvdag stödkonstruktioner + halvdag pålar) + hemuppgift

Dag 2 (halvdag stödkonstruktioner + halvdag pålar) + hemuppgift

Datum: 20 juni + 22 augusti + 20 September (ändrad dag)

Kursort: Stockholm

Kostnad: 6 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
21 november 2012
SGF Öst och BGS inbjuder till Julföredrag 2012 "Gränser för vårt byggande"
5 november 2012
Inbjudan Abstracts iYGEC 2012
1 november 2012
> Kurs i jorddynamik för Geotekniker 2012-02-05 Stockholm
11 oktober 2012
Medlemsregistret
26 september 2012
Fullbokade kurser
6 september 2012
Kursinbjudan SGF-kurs - Riskbedömning av förorenade områden
27 augusti 2012
International Workshop on Geomechanics and Energy
24 augusti 2012
Advances in Multiphysical Testing of Soils and Shales - Final programme
22 augusti 2012
Invitation for Contributed Papers-SEAGS Journal: June 2014 Issue
22 augusti 2012
Call for papers - Civil Engineering towards a better environment and The Concrete Future
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum