HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
12 juni 2012
Kurs Europastandarder - pålar/stödkr. ändrad datum

Datumen för kursen Pålar och Stödkonstruktioner har ändrats. Istället för den 20 juni som kommer kurstillfällena att vara 22 augusti och 20 september.

Läs mer under:
Kurser - sommaren 2012 - Anmälan

Kombination: Stödkonstruktioner och Pålar

Stödkonstruktioner: Kursen skall ge dig kunskap om hur sponter skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en spont enligt EN 1997-1. Målsättningen är också att du efter kursen skall ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar sponter och andra stödkonstruktioner, främst genom analytiska beräkningar. Vid kursen kommer vissa delar att behandlas mer övergripande än tidigare 2 dagars kurs.

Pålar: Kursen skall ge dig som deltgare en fördjupad kunskap om pålar och de krav som finns enligt EN 1997-1 avseende pålar. Efter kursen skall du som deltagare kunna dimensionera och beskriva pålar enligt Eurokod. Målsättningen är även att du skall ha en fördjupad förståelse för geotekniska frågeställningar relaterade till pålar. Vid kursen kommer vissa delar att behandlas mer övergripande än tidigare 2 dagars kurs.

Omfattning: 2 dagar (Tidigare 2-dagars IEG kurser bantas till vars en dag)

Dag 1 (halvdag stödkonstruktioner + halvdag pålar) + hemuppgift

Dag 2 (halvdag stödkonstruktioner + halvdag pålar) + hemuppgift

Datum: 20 juni + 22 augusti + 20 September (ändrad dag)

Kursort: Stockholm

Kostnad: 6 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
26 juni 2012
Kursinbjudan - Miljöteknisk markundersökning 2-5 oktober 2012
26 juni 2012
ISSMGE TC-101 Workshop “Advances in Multiphysical Testing of Soils and Shales”
25 juni 2012
XXI CAMSIG 12-14 september 2012
21 juni 2012
Invitation – The 1st Nordic Ground Vibration Day
12 juni 2012
Kurs Europastandarder - pålar/stödkr. ändrad datum
12 juni 2012
Invitation TC215 Symposium - Environmental Geotechnics
7 juni 2012
Kurs Grunder EN 1997 - ändrad kursort
29 maj 2012
SGF:s beräkningsverktyg för carbon footprint
14 maj 2012
SGF standarder - Nyhetsbrev nr 3
9 maj 2012
Kurser Europastandarder - anmälan öppnad
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum