HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
1 september 2005
Kurs: Armerad jord och fyllning, 12 - 13 oktober 2005 i Göteborg
[BB]Kursens syfte[BB]
Syften med kursen är att ge en ökad kunskap om armerade jordkonstruktioner avseende möjligheter och begränsningar. Kursen skall ge deltagaren möjlighet att få en helhetsbild av vad som är viktigt att ta hänsyn till i hela processen, från ide till färdig armerad konstruktion.

[BB]Kursens omfattning[BB]
Kursen inleds med en kort historik och motivering till varför man skall använda armerade konstruktioner. Blir det mer ekonomiska konstruktioner? Är det en bättre teknisk lösning? Vad skall man tänka på?
Under avsnittet om material kommer olika materials egenskaper att diskuteras, samt hur dessa påverkas av t ex. töjningen, temperatur och utförande. Vilket material skall man använda för olika typer av konstruktioner och varför? Vilka frågor är det man skall ställa för att få ”rätt” svar?
I kursen ingår fyra stycken parallella förläsningar där kursdeltagarna i mindre grupper får möjligheten att diskutera de fyra olika applikationerna branta slänter och vertikala murar, bank på lös undergrund, bank på förstärkt jord och jordspikning (schaktade slänter och naturliga slänter). Ett exempel per applikation kommer att studeras för hela processen (idé – bedömning av lösningens rimlighet – dimensionering – utförande)
I det avslutande passet diskuteras vilka krav man skall ange i handlingen avseende materialegenskaper, testmetoder, kontroll och utförande. I detta pass kommer även ett försök till kostnadsjämförelse att presenteras.

[BB]Målgrupp[BB]
Kursen vänder sig i huvudsak till personer som skall göra en översiktlig eller fullständig dimensionering av en armerad konstruktion.

[BB]Utställning[BB]
Under kursen kommer ett antal materialtillverkare att medverka med en utställning. Här kommer kursdeltagarna och andra intresserade ha möjlighet att jämföra olika material och lösningar.


Har du frågor så hör av dig till:
Gunilla Franzén, gunilla.franzen@ramboll.se
Yvonne Rogbeck, yvonne.rogbeck@swedgeo.se
Karin Odén, karin.oden@ramboll.se
Tara Wood, tara.wood@ncc.se

[B][www.swedgeo.se/kursbokning/Form.asp?IDKurs=39;Anmäl dig till kursen här!][B]


Bilaga: Armeradjord_2005101213.pdfwww.sgf.net/home/events.asp?sid=862&mid=4&EventId=3459&Page=1
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
22 september 2006
Ny sonderingsmetod i Sverige - Jb-totalsondering
10 september 2006
Ny Markvibrationskommitté i SGF!
20 februari 2006
Certifiering av miljöprovtagare. SGF-kurser på gång.
17 februari 2006
GRATTIS! Erik och Lovisa
13 februari 2006
Laboratoriedagen
3 januari 2006
Call for abstracts - Madrid
31 oktober 2005
Internationell kongress om miljögeoteknik
11 oktober 2005
Abstracts till nästa europeiska konferens
6 oktober 2005
SGF Nyhetsbrev - oktober
5 oktober 2005
JFK - Enkätsammanställning seminarier samt underlag till referensprojekt.
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum