HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
1 september 2005
Kurs: Armerad jord och fyllning, 12 - 13 oktober 2005 i Göteborg
[BB]Kursens syfte[BB]
Syften med kursen är att ge en ökad kunskap om armerade jordkonstruktioner avseende möjligheter och begränsningar. Kursen skall ge deltagaren möjlighet att få en helhetsbild av vad som är viktigt att ta hänsyn till i hela processen, från ide till färdig armerad konstruktion.

[BB]Kursens omfattning[BB]
Kursen inleds med en kort historik och motivering till varför man skall använda armerade konstruktioner. Blir det mer ekonomiska konstruktioner? Är det en bättre teknisk lösning? Vad skall man tänka på?
Under avsnittet om material kommer olika materials egenskaper att diskuteras, samt hur dessa påverkas av t ex. töjningen, temperatur och utförande. Vilket material skall man använda för olika typer av konstruktioner och varför? Vilka frågor är det man skall ställa för att få ”rätt” svar?
I kursen ingår fyra stycken parallella förläsningar där kursdeltagarna i mindre grupper får möjligheten att diskutera de fyra olika applikationerna branta slänter och vertikala murar, bank på lös undergrund, bank på förstärkt jord och jordspikning (schaktade slänter och naturliga slänter). Ett exempel per applikation kommer att studeras för hela processen (idé – bedömning av lösningens rimlighet – dimensionering – utförande)
I det avslutande passet diskuteras vilka krav man skall ange i handlingen avseende materialegenskaper, testmetoder, kontroll och utförande. I detta pass kommer även ett försök till kostnadsjämförelse att presenteras.

[BB]Målgrupp[BB]
Kursen vänder sig i huvudsak till personer som skall göra en översiktlig eller fullständig dimensionering av en armerad konstruktion.

[BB]Utställning[BB]
Under kursen kommer ett antal materialtillverkare att medverka med en utställning. Här kommer kursdeltagarna och andra intresserade ha möjlighet att jämföra olika material och lösningar.


Har du frågor så hör av dig till:
Gunilla Franzén, gunilla.franzen@ramboll.se
Yvonne Rogbeck, yvonne.rogbeck@swedgeo.se
Karin Odén, karin.oden@ramboll.se
Tara Wood, tara.wood@ncc.se

[B][www.swedgeo.se/kursbokning/Form.asp?IDKurs=39;Anmäl dig till kursen här!][B]


Bilaga: Armeradjord_2005101213.pdfwww.sgf.net/home/events.asp?sid=862&mid=4&EventId=3459&Page=1
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
5 oktober 2005
JFK - Enkätsammanställning seminarier samt underlag till referensprojekt.
1 september 2005
Kurs: Armerad jord och fyllning, 12 - 13 oktober 2005 i Göteborg
25 augusti 2005
Nytt SGF Notat att ladda ned och läsa!
8 juli 2005
Nyhetsbrev - Internationella geotekniska föreningen (ISSMGE)
21 juni 2005
SGF:s Nyhetsbrev 2:2005 - juni
10 april 2005
Protokoll - föreningsstämman
7 april 2005
SGF-Information - april 2005
30 mars 2005
SGF Öst årsmöte onsdag 13 april
22 mars 2005
Studiebesök SGF Öst den 6 april.
18 mars 2005
Seminarium 22/3 flyttas till september
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​
Provided by Webforum