HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
9 maj 2012
Kurser Europastandarder - anmälan öppnad

Kurser EUROPASTANDARDER - förhands information

Är du intresserad av någon av följande kurser? Anmäl dig i såfall snarast via denna länk
https://secure.webforum.com/form/omnium/form.asp?sid=13704745

Mer information om kurserna, kursinnehåll och praktisk information kommer att publiceras inom kort på hemsidan.
Frågor hör av dig till standarder"@"sgf.net


Kort förhandsinformation om planerade kurser:

Grunder – EN 1997

Kursen skall ge dig en grundläggande förståelse för hur Eurokod och då specifikt EN 1997-1 och EN 1997-2 är uppbyggd. Processen från planering av fältförsök till utförande av byggnation och uppföljning kommer att diskuteras. Nya begrepp och definitioner som påverkar hur vi som geotekniker arbetar behandlas.

Omfattning: 2 dagar med hemuppgift att lösa mellan tillfällena

Datum: 5 juni + 21 augusti

Kursort: Stockholm

Kostnad: 6 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Europastandarder – grunder fält och lab

Kursen skall ge dig en grundläggande förståelse för hur Eurokod är uppbyggd, samt vilka övriga europastandarder som berör oss. Processen från planering av fältförsök till utförande av byggnation och uppföljning kommer att diskuteras, utifrån perspektivet hur detta påverkar dig som arbetar med fältundersökningar och laboratorieundersökningar. Nya begrepp och definitioner som påverkar hur vi arbetar behandlas.

Målgrupp: Fältgeotekniker samt handläggare fältgeoteknik

Omfattning: 1 dag

Datum: 23 augusti

Kursort: Stockholm

Kostnad: 3 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Slänter och Bankar

Kursen skall ge dig kunskap om hur slänter och bankar skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en slänt eller väg/järnvägsbank enligt EN 1997-1. Efter kursen skall du ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar slänter och bankar, främst stabilitetsberäkningar.

Omfattning: 1 dag (en förkortade version av tidigare IEG kurs)


Datum: 29 augusti

Kursort: Stockholm

Kostnad: 3 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Kombination: Stödkonstruktioner och Pålar

Stödkonstruktioner: Kursen skall ge dig kunskap om hur sponter skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en spont enligt EN 1997-1. Målsättningen är också att du efter kursen skall ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar sponter och andra stödkonstruktioner, främst genom analytiska beräkningar. Vid kursen kommer vissa delar att behandlas mer övergripande än tidigare 2 dagars kurs.

Pålar: Kursen skall ge dig som deltgare en fördjupad kunskap om pålar och de krav som finns enligt EN 1997-1 avseende pålar. Efter kursen skall du som deltagare kunna dimensionera och beskriva pålar enligt Eurokod. Målsättningen är även att du skall ha en fördjupad förståelse för geotekniska frågeställningar relaterade till pålar. Vid kursen kommer vissa delar att behandlas mer övergripande än tidigare 2 dagars kurs.

Omfattning: 2 dagar (Tidigare 2-dagars IEG kurser bantas till vars en dag)

Dag 1 (halvdag stödkonstruktioner + halvdag pålar) + hemuppgift

Dag 2 (halvdag stödkonstruktioner + halvdag pålar) + hemuppgift

Datum: 20 juni + 22 augusti

Kursort: Stockholm

Kostnad: 6 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
25 juni 2012
XXI CAMSIG 12-14 september 2012
21 juni 2012
Invitation – The 1st Nordic Ground Vibration Day
12 juni 2012
Kurs Europastandarder - pålar/stödkr. ändrad datum
12 juni 2012
Invitation TC215 Symposium - Environmental Geotechnics
7 juni 2012
Kurs Grunder EN 1997 - ändrad kursort
29 maj 2012
SGF:s beräkningsverktyg för carbon footprint
14 maj 2012
SGF standarder - Nyhetsbrev nr 3
9 maj 2012
Kurser Europastandarder - anmälan öppnad
8 mars 2012
Nya adressuppgifter
5 mars 2012
SGF standarder - Nyhetsbrev
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum