HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
9 maj 2012
Kurser Europastandarder - anmälan öppnad

Kurser EUROPASTANDARDER - förhands information

Är du intresserad av någon av följande kurser? Anmäl dig i såfall snarast via denna länk
https://secure.webforum.com/form/omnium/form.asp?sid=13704745

Mer information om kurserna, kursinnehåll och praktisk information kommer att publiceras inom kort på hemsidan.
Frågor hör av dig till standarder"@"sgf.net


Kort förhandsinformation om planerade kurser:

Grunder – EN 1997

Kursen skall ge dig en grundläggande förståelse för hur Eurokod och då specifikt EN 1997-1 och EN 1997-2 är uppbyggd. Processen från planering av fältförsök till utförande av byggnation och uppföljning kommer att diskuteras. Nya begrepp och definitioner som påverkar hur vi som geotekniker arbetar behandlas.

Omfattning: 2 dagar med hemuppgift att lösa mellan tillfällena

Datum: 5 juni + 21 augusti

Kursort: Stockholm

Kostnad: 6 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Europastandarder – grunder fält och lab

Kursen skall ge dig en grundläggande förståelse för hur Eurokod är uppbyggd, samt vilka övriga europastandarder som berör oss. Processen från planering av fältförsök till utförande av byggnation och uppföljning kommer att diskuteras, utifrån perspektivet hur detta påverkar dig som arbetar med fältundersökningar och laboratorieundersökningar. Nya begrepp och definitioner som påverkar hur vi arbetar behandlas.

Målgrupp: Fältgeotekniker samt handläggare fältgeoteknik

Omfattning: 1 dag

Datum: 23 augusti

Kursort: Stockholm

Kostnad: 3 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Slänter och Bankar

Kursen skall ge dig kunskap om hur slänter och bankar skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en slänt eller väg/järnvägsbank enligt EN 1997-1. Efter kursen skall du ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar slänter och bankar, främst stabilitetsberäkningar.

Omfattning: 1 dag (en förkortade version av tidigare IEG kurs)


Datum: 29 augusti

Kursort: Stockholm

Kostnad: 3 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Kombination: Stödkonstruktioner och Pålar

Stödkonstruktioner: Kursen skall ge dig kunskap om hur sponter skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en spont enligt EN 1997-1. Målsättningen är också att du efter kursen skall ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar sponter och andra stödkonstruktioner, främst genom analytiska beräkningar. Vid kursen kommer vissa delar att behandlas mer övergripande än tidigare 2 dagars kurs.

Pålar: Kursen skall ge dig som deltgare en fördjupad kunskap om pålar och de krav som finns enligt EN 1997-1 avseende pålar. Efter kursen skall du som deltagare kunna dimensionera och beskriva pålar enligt Eurokod. Målsättningen är även att du skall ha en fördjupad förståelse för geotekniska frågeställningar relaterade till pålar. Vid kursen kommer vissa delar att behandlas mer övergripande än tidigare 2 dagars kurs.

Omfattning: 2 dagar (Tidigare 2-dagars IEG kurser bantas till vars en dag)

Dag 1 (halvdag stödkonstruktioner + halvdag pålar) + hemuppgift

Dag 2 (halvdag stödkonstruktioner + halvdag pålar) + hemuppgift

Datum: 20 juni + 22 augusti

Kursort: Stockholm

Kostnad: 6 500 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
14 maj 2012
SGF standarder - Nyhetsbrev nr 3
9 maj 2012
Kurser Europastandarder - anmälan öppnad
8 mars 2012
Nya adressuppgifter
5 mars 2012
SGF standarder - Nyhetsbrev
2 december 2011
Under City 2012
2 december 2011
NGM 2012 - Bulltein 3
23 november 2011
Nominations to give the Inaugural 'Keiichi Fujita Lecture'
11 november 2011
Advances in Multiphysical Testing of Soils and Shales
10 november 2011
ISSMGE TC211 International Symposium & Short Courses
10 november 2011
11th International Workshop on Railway Noise
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​
Provided by Webforum