HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
6 september 2012
Kursinbjudan SGF-kurs - Riskbedömning av förorenade områden
Riskbedömning av Förorenade områden

Efterbehandling av förorenade områden

Stockholm Marina Tower Elite hotell 13-14 november 2012


Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:
• Förstå och kunna tillämpa struktur och angreppssätt för riskbedömning enligt Naturvårdsverkets vägledning omfattande stegen
- Problembeskrivning inklusive konceptuell modell (problemformulering)
- Bedömning av halter, spridning och exponering (exponeringsanalys)
- Bedömning av effekter (effekt- eller toxicitetsanalys)
- Sammanvägd riskbedömning (riskkaraktärisering)
• Känna till vilka bakomliggande värderingar och principer som vägledningen baseras på
• Kunna använda Naturvårdsverkets beräkningsprogram för beräkning av platsspecifika riktvärden för befintliga ämnen (som det finns generella riktvärden för) och för ”nya” ämnen
• Kunna avgöra när fördjupad riskbedömning bör genomföras och ha en översiktlig kunskap om vilka verktyg som finns att tillgå
• Förstå principerna för, och i viss mån tillämpa, beräkning av risknivå (s.k. framlängesberäkning) förknippad med en föroreningssituation och en markanvändning
• Kunna bedöma behov av riskreduktion
• Förstå principerna för riskvärdering, och även i viss mån kunna tillämpa dessa samt ha kunskap om vilka verktyg för riskvärdering som finns att tillgå
• Kunna kritiskt granska en riskbedömning och en riskvärdering genom att veta vilka krav man bör kunna ställa på dessa.


För vidare information se kurssidan:

> Riskbedömning av förorenade områden
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
31 augusti 2016
Ny kursadministration
21 augusti 2016
NGV 2016 - program!
12 augusti 2016
ISSMGE - de nominerade är!
2 augusti 2016
Augusti - månadsbild
1 juli 2016
Juli - månadsbild
1 juli 2016
Falska fakturor
26 juni 2016
Kurs släntstabilitet mfl.
20 juni 2016
SGF Nyhetsbrev - juni
19 juni 2016
ISSMGE - vem vill du nominera?
19 juni 2016
Fototävling - vi letar bilder!
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​
Provided by Webforum