HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
15 september 2010
Rune Lundström 90 år 
 
Den 14 september 2010 hade jag äran att, från SGFs sida, uppvakta Rune Lundström på hans 90 års dag med en god lunch på Restaurang Foresta.
Rune var en av SGFs grundare 1950. Vi pratade i nästan två timmar bl a om hur statusen på geoteknikern har förändrats sedan 1950 till dags dato. Då kom inte geoteknikern ens in på arbetsplatserna och Rune bildade en ”samarbetskommitté” där målet var att trumma ut geoteknikbudskapet till andra aktörer inom byggindustrin – främst konstruktörerna.Det är ju ett arbete som har gett resultat i och med att vi geotekniker i allra högsta grad är med i hela byggprocessen numera.
Rune var under många år chef för utlandsverksamheten på Scandiaconsult och han berättade om de länder han har varit i inom en rad olika typer av intressanta projekt. Här kunde han sprida svensk geoteknik och vad man inom SGF hade uträttat i form av bl a standardiserad kolvprovtagning och laboratorieverksamhet, gemensamt beteckningssystem m m.
Rune är en inspirationskälla och jag hade en mycket trevlig lunch!

Stefan Aronsson
Ordf SGF


 


Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum