HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
25 juni 2013
SGF borde - preliminärt resultat enkät

Enkät SGF:s medlemmar

SGF borde….

 

I maj skickade vi ut en enkät där vi ställde frågan till Dig vad du förväntar dig av SGF. Barkgrunden är att SGF:s ändamål enligt stadgarna är:

Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljöteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Det sker förändringar i omvärlden och medlemmarnas förväntningar/behov förändras, så kanske finns det delar av det som SGF gör som ska kompletteras/förändras?

SGF:s styrelse har därför tillsammans med lokalavdelningar och kommittéer startat ett arbete med att ta fram en gemensam bild av vad SGF:s ändamål konkret innebär för oss idag.

Resultatet från enkäten har nu sammanställts och arbetet med att analysera samt sammanfatta resultatet i en kompass pågår. En kompass som framöver kommer att användas när SGF arbetar och planerar för att uppnå sitt syfte. Till hösten återkommer vi för att höra din syn på de slutsatser som vi drar av enkäten och den kompass det resulterar i.

I bifogad pdf hittar du en preliminär sammanställning av enkät.  SGF borde _enkätresultat juni 2013.pdf

Totalt svarade 94 personer och de påståenden som fick högst vikt var följande.

-        Samlar information om nyheter, sprider den till SGF:s medlemmar

-        Påverka nya och befintliga standarder så att de blir användbara

-        Erbjudas kurser/seminarier med hög kvalitet

-        Arbetar för att höja kvaliteten på det som görs i branschen

-        Arbetar för att höja kompetensen i branschen

-        Samla in kunskap/information och förmedla den till SGF:arna

-        Möjlighet att ta del av andras erfarenheter

-        Få ett nätverk i branschen

-        Ha en aktiv hemsida

-        Möjlighet att påverka branschens utveckling

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
18 september 2013
SGF Nyhetsbrev 2:2013
15 september 2013
Seminarium/Studiebesök Valdemarsvik
11 september 2013
> SGF Kurs i Luleå: Grunder EN 1997 samt Slänter och Bankar
12 juli 2013
Temadag: Geofysik för geoteknik och miljötillämpningar
11 juli 2013
SGF rapport - JB-sondering
5 juli 2013
ISCMGE - Kort-kurs om jetgrouting 1 september
3 juli 2013
>Inbjudan till SGF-kurs - Miljötekniska markundersökningar
25 juni 2013
SGF Nyhetsbrev 1:2013
25 juni 2013
SGF borde - preliminärt resultat enkät
3 juni 2013
Certifierad miljöprovtagning – kommande krav från Naturvårdsverket
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​
Provided by Webforum