HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
25 juni 2013
SGF borde - preliminärt resultat enkät

Enkät SGF:s medlemmar

SGF borde….

 

I maj skickade vi ut en enkät där vi ställde frågan till Dig vad du förväntar dig av SGF. Barkgrunden är att SGF:s ändamål enligt stadgarna är:

Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljöteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Det sker förändringar i omvärlden och medlemmarnas förväntningar/behov förändras, så kanske finns det delar av det som SGF gör som ska kompletteras/förändras?

SGF:s styrelse har därför tillsammans med lokalavdelningar och kommittéer startat ett arbete med att ta fram en gemensam bild av vad SGF:s ändamål konkret innebär för oss idag.

Resultatet från enkäten har nu sammanställts och arbetet med att analysera samt sammanfatta resultatet i en kompass pågår. En kompass som framöver kommer att användas när SGF arbetar och planerar för att uppnå sitt syfte. Till hösten återkommer vi för att höra din syn på de slutsatser som vi drar av enkäten och den kompass det resulterar i.

I bifogad pdf hittar du en preliminär sammanställning av enkät.  SGF borde _enkätresultat juni 2013.pdf

Totalt svarade 94 personer och de påståenden som fick högst vikt var följande.

-        Samlar information om nyheter, sprider den till SGF:s medlemmar

-        Påverka nya och befintliga standarder så att de blir användbara

-        Erbjudas kurser/seminarier med hög kvalitet

-        Arbetar för att höja kvaliteten på det som görs i branschen

-        Arbetar för att höja kompetensen i branschen

-        Samla in kunskap/information och förmedla den till SGF:arna

-        Möjlighet att ta del av andras erfarenheter

-        Få ett nätverk i branschen

-        Ha en aktiv hemsida

-        Möjlighet att påverka branschens utveckling

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
5 juli 2013
ISCMGE - Kort-kurs om jetgrouting 1 september
3 juli 2013
>Inbjudan till SGF-kurs - Miljötekniska markundersökningar
25 juni 2013
SGF Nyhetsbrev 1:2013
25 juni 2013
SGF borde - preliminärt resultat enkät
3 juni 2013
Certifierad miljöprovtagning – kommande krav från Naturvårdsverket
24 maj 2013
SGF borde vara ett socialt nätverk för.... håller du med
23 maj 2013
Ses vi i Paris i september?
15 maj 2013
> Kurser Europastandarder hösten 2013
10 maj 2013
Kompletterat beteckningsblad
25 april 2013
CPT'14
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum