HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
24 maj 2013
SGF borde vara ett socialt nätverk för.... håller du med


SGF ska vara ett socialt nätverk för erfarenhetsutbyte som driver utveckling och påverkar - stämmer den bilden med din?

GLÖM INTE att svara på enkäten

Håller du med de 86 personer som så här långt har svarat på SGF:s enkät - Vad vill du att SGF ska vara/göra?

En snabb genomgång av enkätresultaten så här långt, antyder att detta skulle kunna vara SGF:arnas bild av vad SGF ska vara/göra:

Som medlem vill man ha ett nätverk för erfarenhetsutbyte som ger både kunskap och möjlighet till social samvaro. Gärna i kombination med diskussioner som berör min region (lokala frågor/projekt).

Du kan tänka dig att SGF delvis tar en facklig roll, i kombination med att man driver utveckling och skriver handböcker. Andra viktiga SGF frågor är kvalitet, kompetensutveckling, arbetsmiljö och att påverka styrande dokument. Framöver tycker du att SGF bör synas mer och att fler tar/får möjligheten att medverka.


Instämmer du i ovanstående?

SGF vill gärna veta vad just DU tycker, så har du inte redan gjort det så uppskattar vi om du hinner ta 5-10 minuter och besvara enkäten.

Senast 31 maj behöver vi ditt svar.

Ser fram mot dina synpunkter!Gunilla Franzén
Ordförande SGF

 


PS: Tyvärr verkar det som att enkäten under några dagar varit icke tillgänglig - men detta ska nu vara åtgärdat. Så jag hoppas att du som försökt tidigare men inte lyckats, nu har möjlighet att försöka igen. DS
---------------
Tidigare information om enkäten

SGF är en ideell förening med mer än 1000 medlemmar, där det sker ett aktivt arbete i projekt, kommittéer, lokalavdelningar, kurser/seminarier och styrelse. Enligt stadgarna är SGF:s ändamål:

Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljöteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Det sker förändringar i omvärlden och medlemmarnas förväntningar/behov förändras, så kanske finns det delar av det som SGF gör som ska kompletteras/förändras?

SGF:s styrelse har därför tillsammans med lokalavdelningar och kommittéer startat ett arbete med att ta fram en gemensam bild av vad SGF:s ändamål konkret innebär för oss idag.

Vad tycker du? Vad förväntar du dig av SGF?

Vi uppskattar om du tar dig tiden att fylla i den enkät som du hittar på följande länk. Enkäten består av ett antal påstående grupperade i fyra områden; medlemskap, utveckling, nationellt och internationellt. Alla påståenden är fri tolkning av SGF:s ändamål, men frågan är i vilken grad du instämmer i påståendena.

Sist i enkäten ges du möjlighet att ge kompletterande synpunkter på vad du tycker är viktigt att SGF gör, eller dina spontana kommentarer generellt om SGF.

Det underlag som vi får in kommer att sammanställas och vara en del i det fortsatta arbetet med en gemensam bild av vad SGF borde fokusera på. Denna bild kommer senare under året att finnas tillgänglig på SGF:s hemsida för era synpunkter innan den fastställs.

Målsättningen är att bilden ska fungera som kompass när SGF framöver arbetar och planerar för att uppnå sitt syfte. För det är ju precis som Nalle Puh säger, vi behöver ett mål innan vi börjar springa…

"
Om man inte vet vart man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte om man kommit fram eller är på rätt väg." 
Fri tolkning av Nalle Puh

SGF hoppas att du har möjlighet att ta dig tid och lämna synpunkter

 

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
18 september 2013
SGF Nyhetsbrev 2:2013
15 september 2013
Seminarium/Studiebesök Valdemarsvik
11 september 2013
> SGF Kurs i Luleå: Grunder EN 1997 samt Slänter och Bankar
12 juli 2013
Temadag: Geofysik för geoteknik och miljötillämpningar
11 juli 2013
SGF rapport - JB-sondering
5 juli 2013
ISCMGE - Kort-kurs om jetgrouting 1 september
3 juli 2013
>Inbjudan till SGF-kurs - Miljötekniska markundersökningar
25 juni 2013
SGF Nyhetsbrev 1:2013
25 juni 2013
SGF borde - preliminärt resultat enkät
3 juni 2013
Certifierad miljöprovtagning – kommande krav från Naturvårdsverket
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​
Provided by Webforum