HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
17 februari 2007
SGF Notat 2:2007
Nu finns ett nytt SGF Notat som behandlar
[b] Resultatkontroll genom bestämning av luftporhalt och vattenkvot [b]

Notatet som har tagits fram av Arbetsruppen Ytpackning är en metodbeskrivning som har utarbetats för resultatkontroll genom bestämning av packade jordmaterials luftporhalt och vattenkvot.

Metoden innebär bestämningar av torrdensitet och vattenkvot i fält samt packningsegenskaper och partikeldensitet i laboratorium.

Metoden är lämplig för såväl grovkorniga som blandkorniga och finkorniga jordar och för att bedöma den framtida hållfastheten i stabiliserade material.Klicka på nedanstående länk för att ladda ner hela notatet.www.sgf.net/home/page.asp?sid=862&mid=2&PageId=11585
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
25 november 2009
11th Int Conference London 2010 (DFI & EFFC)
28 maj 2009
Problem med hotel inför ICSMGE i Alexandria
28 april 2009
Anmälan till Markvibrationsdagen 09
8 december 2008
Publicering av Rapport 1:2008 - Användning av restprodukter inom EU
6 mars 2008
SGF''s pris 2008
6 mars 2008
Bästa examensarbete 2007
29 februari 2008
SGF Notat - 3:2007
20 februari 2008
Ralph B. Peck, Professor Emeritus, bortgången
25 oktober 2007
KC-pelardagen 2007 - dokumentation
16 oktober 2007
SGF Rapporter från tryckeriet
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​
Provided by Webforum