HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
17 februari 2007
SGF Notat 2:2007
Nu finns ett nytt SGF Notat som behandlar
[b] Resultatkontroll genom bestämning av luftporhalt och vattenkvot [b]

Notatet som har tagits fram av Arbetsruppen Ytpackning är en metodbeskrivning som har utarbetats för resultatkontroll genom bestämning av packade jordmaterials luftporhalt och vattenkvot.

Metoden innebär bestämningar av torrdensitet och vattenkvot i fält samt packningsegenskaper och partikeldensitet i laboratorium.

Metoden är lämplig för såväl grovkorniga som blandkorniga och finkorniga jordar och för att bedöma den framtida hållfastheten i stabiliserade material.Klicka på nedanstående länk för att ladda ner hela notatet.www.sgf.net/home/page.asp?sid=862&mid=2&PageId=11585
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
29 februari 2008
SGF Notat - 3:2007
20 februari 2008
Ralph B. Peck, Professor Emeritus, bortgången
25 oktober 2007
KC-pelardagen 2007 - dokumentation
16 oktober 2007
SGF Rapporter från tryckeriet
17 september 2007
Geoteknisk Fälthandbok i pdf-format
16 augusti 2007
Ställer vi rätt krav på KC-pelare? Vad tycker du?
19 juni 2007
Ny möjlighet att anmäla dig!
4 april 2007
Ändrat datum seminarium!
9 mars 2007
SGF Årsmöte - kallelse och handlingar
17 februari 2007
SGF Notat 2:2007
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum