HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
11 juli 2013
SGF rapport - JB-sondering

Nu finns SGF rapporten "Metodbeskrivning för Jord- bergsonering, utförande, utrustning och kontroll" för nedladdning.

Klicka på följande länk för att komma till sidan med rapporter där du kan ladda ner denna och övriga SGF rapporter.

LÄNK - > SGF RapporterOm Rapporten

Avsikten är att metodbeskrivningarna skall utgöra underlag för upphandling och  kvalitetsstyrning av geotekniska arbeten samt utbildning inom området.

Denna metodbeskrivning är en omarbetad och uppdaterad version av SGF Rapport 2:99. SGF Rapport 1:2006 Metodbeskrivning Jb-totalsondering har inarbetats  och sonderingsklass Jb-3 tydliggjorts. Sonderingsklassernas skall krav i enlighet  med denna metodbeskrivning är koncentrerade till kapitel. 5 Sonderingsklasser.  Mätnoggrannhet för registrerade borrparametrar har reviderats (kapitel.  6) samt anvisningar för inställning av borrparametrar vid kalibreringsborrning  upprättats.

Metodbeskrivningen har utökats med ett avsnitt Arbetsmiljö och säkerhet som  lagts i början av beskrivningen. Grundläggande är att arbetsmiljö och säkerhet  företrädesvis skall beaktas vid utformning av undersökningsmetoder och metodik
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
18 februari 2014
SGF Nyhetsbrev 2014-01
13 februari 2014
23rd EYGEC - Ska du representera Sverige?
12 februari 2014
Ny hemsida - beta-version publicerad
10 januari 2014
Kurs: Europastandarder - Grunder fält och lab - Ställs in
19 december 2013
DFI konferens Deep foundation - Bulletin 2
17 december 2013
SGF Nyhetsbrev 3:2013
16 december 2013
SGFs Huvudkurs - glöm inte att anmäla dig
16 december 2013
SGF Kompass - nu är den kalibrerad
13 november 2013
Kurs flyttad - slänter och bankar
10 november 2013
SGFs kompass - ger den rätt riktning?
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​
Provided by Webforum