HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
11 juli 2013
SGF rapport - JB-sondering

Nu finns SGF rapporten "Metodbeskrivning för Jord- bergsonering, utförande, utrustning och kontroll" för nedladdning.

Klicka på följande länk för att komma till sidan med rapporter där du kan ladda ner denna och övriga SGF rapporter.

LÄNK - > SGF RapporterOm Rapporten

Avsikten är att metodbeskrivningarna skall utgöra underlag för upphandling och  kvalitetsstyrning av geotekniska arbeten samt utbildning inom området.

Denna metodbeskrivning är en omarbetad och uppdaterad version av SGF Rapport 2:99. SGF Rapport 1:2006 Metodbeskrivning Jb-totalsondering har inarbetats  och sonderingsklass Jb-3 tydliggjorts. Sonderingsklassernas skall krav i enlighet  med denna metodbeskrivning är koncentrerade till kapitel. 5 Sonderingsklasser.  Mätnoggrannhet för registrerade borrparametrar har reviderats (kapitel.  6) samt anvisningar för inställning av borrparametrar vid kalibreringsborrning  upprättats.

Metodbeskrivningen har utökats med ett avsnitt Arbetsmiljö och säkerhet som  lagts i början av beskrivningen. Grundläggande är att arbetsmiljö och säkerhet  företrädesvis skall beaktas vid utformning av undersökningsmetoder och metodik
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
11 september 2013
> SGF Kurs i Luleå: Grunder EN 1997 samt Slänter och Bankar
12 juli 2013
Temadag: Geofysik för geoteknik och miljötillämpningar
11 juli 2013
SGF rapport - JB-sondering
5 juli 2013
ISCMGE - Kort-kurs om jetgrouting 1 september
3 juli 2013
>Inbjudan till SGF-kurs - Miljötekniska markundersökningar
25 juni 2013
SGF Nyhetsbrev 1:2013
25 juni 2013
SGF borde - preliminärt resultat enkät
3 juni 2013
Certifierad miljöprovtagning – kommande krav från Naturvårdsverket
24 maj 2013
SGF borde vara ett socialt nätverk för.... håller du med
23 maj 2013
Ses vi i Paris i september?
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum