HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
4 november 2013
SGF rapport 2:2012 Triaxialförsök - publicerad

Följande rapport finns nu för nedladdning

SGF rapporten 2:2012 "Triaxialförsök - en vägledning"

Det har inte funnits någon samlad information på svenska om triaxialförsök. Det som skrivits tidigare i Sverige om dessa försök är spritt i olika skrifter samt i regel på lite mer avancerad nivå. Triaxialförsök kommer framöver sannolikt att användas alltmer i geoteknisk projektering i Sverige, bl.a. i takt med att ökade och nya krav ställs på indata till beräkningsmodeller för geotekniska tillämpningar. Det har således funnits ett behov av att sammanställa information om triaxialförsök i en vägledning för att öka och sprida kunskapen om dessa försök och därigenom möjliggöra en bättre användning av försöken i geoteknisk projektering. I föreliggande vägledning har valts att sammanställa relativt kortfattat information om triaxialförsök. De parametrar som utvärderas ur laboratorieförsök som exempelvis triaxialförsök används ofta i beräkningsmetoder för geotekniska tillämpningar, till exempel avseende bärförmåga hos plattor, släntstabilitet, deformationer kring sponter eller sättningar av uppfyllnader.

Har du frågor på rapporten så hör av dig till någon i  SGF:s laboratoriekommitté


Klicka på följande länk för att komma till sidan med rapporter där du kan ladda ner denna och övriga SGF rapporter.

LÄNK - > SGF RapporterOm Rapporten - klippt ur rapporten

Syftet med vägledningen är att:
- sammanställa och sprida relativt kortfattad information om triaxialförsök
- underlätta för branschen att diskutera triaxialförsöks förutsättningar, möjligheter och begränsningar
- underlätta dialogen mellan handläggande geotekniker och laboratoriepersonal avseende triaxialförsök
- göra hantering av data och resultat mera enhetlig i Sverige
- harmonisera med Europeiska regelverk, rekommendationer och beteckningar
- visa på möjligheter att kunna bidra till att effektivisera samhällsbyggandet genom nyttjande av triaxialförsök.

Huvudmålgruppen för vägledningen är handläggande geotekniker. Detta är en relativt kortfattad vägledning med avsikten att innehålla det viktigaste och vanligaste avseende triaxialförsöket och dess användning i geoteknisk projektering.
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
19 juni 2017
Miljöbron - skapar kontakt
12 juni 2017
Geo-Risk 2017
4 juni 2017
Stockholm berggrund - presentationer
4 juni 2017
GD sommarbrev
4 juni 2017
Lyckad vårexkursion !
3 juni 2017
SGF rapport 1:2014 Engelska
1 juni 2017
Ny månadsbild - Juni
21 maj 2017
Stockholms berggrund
14 maj 2017
Kursveckan - kunskap, mat och nätverk
12 maj 2017
SGF Väst - studiebesök på projektet E45 Lilla bommen-Gullbergsmotet (”Nedsänkningen”)
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​
Provided by Webforum