HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
23 oktober 2013
SGF rapport 3:2012 - Dataformat - Publicerad
Följande rapport finns nu för nedladdning

SGF rapporten 3:2012 "SGF:s Dataformat - Dataformat för överföring av data mellan fält- och kontorssystem samt  mellan olika kontorssystem"

Hur överför vi på ett effektivt sätt information som samlats in i fält till kontoret? Denna rapport redovisar SGF:s dataformat som under flera år väl har fyllt syftet att skapa en branschövernskommelse som används. Dataformatet har nu uppdaterats med akteulla europeiska fältstandarder. Dessutom har geotekniska fältmätmetoder och geofysiska fältmetoder inarbetats.

Tanken med rapporten (speciellt bilaga F) är att det ska vara ett levande dokument, så hör av dig till någon i SGF:s fältkommitté med dina synpunkter/förslag.


Klicka på följande länk för att komma till sidan med rapporter där du kan ladda ner denna och övriga SGF rapporter.

LÄNK - > SGF RapporterOm Rapporten - klippt ur rapporten

I början av 1990-talet togs det fram en formatstandard för överföring av fältdata från geotekniska fältundersökningar till kontorssystem. Arbetet utfördes av en  utökad arbetsgrupp inom SGF:s Fältkommitté. Syftet med standarden var att  göra dataformatet maskinoberoende och underlätta överföringen mellan olika  system, samt att göra uppritnings- och redovisningsprogram oberoende av vilken  utrustning som använts vid datainsamlingen. 

I föreliggande dokument redovisas en uppdaterad version av SGF:s dataformat. I grunden är det samma struktur som tidigare, kompletterat med för området  aktuella europeiska fältstandarder. Nytt är också att såväl geotekniska fältmätmetoder som geofysiska fältmetoder med bäring på geotekniska frågeställningar har implementerats i dokumentet.

Formatstandarden gäller för överföringen av mätdata och styr varken fältarbete eller redovisningsrutiner. Det standardiserade formatet gör att data blir maskinoberoende och underlättar överföring mellan olika system. Dataformatet har utformats med ambitionen att det ska ta hänsyn till läsbarhet, bl.a. för eventuell redigering, och till utbyggnadsmöjlighet för tillkommande metoder, koder och parametrar. All information som lagras är "öronmärkt", d v s identifiering av metod och etc. görs med unika beteckningar.

SGF:s dataformat är en beskrivning av hur data skall benämnas och struktureras för att främst underlätta redovisning, men också lagring av insamlad data för framtida användning. SGF:s dataformat kan betecknas som en branschöverenskommelse i Sverige, vilket dock inte innebär att det är någon internationell-, europeisk- eller svensk standard.
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
31 mars 2014
Inbjudan - Huvudkurs fältgeoteknik del 1 den 14-16 maj
14 mars 2014
SGFs Pris 2014 till Sven Knutsson
13 mars 2014
Rune överlämnar värdefull gåva till SGF
13 mars 2014
Bästa examensarbete 2013 till CTH
13 mars 2014
SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
28 februari 2014
Revidering av handbok ”Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden”
25 februari 2014
Kallelse Föreningsstämma 20140312
18 februari 2014
SGF Nyhetsbrev 2014-01
13 februari 2014
23rd EYGEC - Ska du representera Sverige?
12 februari 2014
Ny hemsida - beta-version publicerad
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​
Provided by Webforum