HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
25 oktober 2010
Stipendium att söka från Kungliga Vetenskapsakademien

Hej,

 

Här kommer information om aktuella stipendie- och anslagsutlysningar på Kungl. Vetenskapsakademien.

 

Geovetenskaper och geografi

http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-och-anslag/Geovetenskaper/

 

http://www.kva.se/Documents/Utlysningar/Stipendier/sarskilda/info_stip_Althin_sv_11.pdf


Stipendier_Erinran_2011_klass_V.pdf (227.93 kB)
 

Med vänlig hälsning

 

Anna Nycander

__________________________________________________________

ANNA NYCANDER, Civ.ek/BSc in Ba and Econ

Stipendiesekreterare

Tel +46 8 673 95 65

 

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES

Box 50005, SE-104 05 Stockholm, Sweden

Besök/Visit Lilla Frescativägen 4 A,
SE-114 18 Stockholm, Sweden

Reception +46 8 673 95 00
Fax
+46 8 15 56 70

Web http://kva.se

---------------------------------------------------------------------------------------

Kungl. Vetenskapsakademien har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

The Royal Swedish Academy of Sciences has as its aim to promote the sciences and strengthen their influence in society.

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum