HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
4 mars 2013
Sustainable and Innovative Material Management for the Construction in Cities
Välkommen till simm-ccities, en konferens och work-shop i Stockholm den 25-26 april 2013.


simm-ccities är en fortsättning på de aktiviteter inom projektet Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS) och Simm-ccities ordnat tidigare.Syftet är att utbyta kunskap om innovativa metoder och tekniker för produktion, återvinning och återanvändning av byggmaterial och avfall inom bygg- och anläggningsindustrin. Konferensen har också som övergripande mål att öppna upp och stimulera till initiativ för olika samverkansprojekt. Projektgruppen består av initierade aktörer från flera länder i Östersjöregionen och Skandinavien och inbjudan vänder sig brett till alla typer av aktörer som berörs av frågorna. Vi välkomnar dig att utnyttja konferensen för att både presentera egna idéer och material som berör de olika temaområdena och delta i diskussionerna!

Se hemsidan (www.simmccities.com) om hur du anmäler dig! Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på avgiften.Vi ser fram emot att ses den 25-26 april!Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
18 mars 2013
>Kurser Europastandarder - anmälan öppen
15 mars 2013
Remiss SGF Fälthandbok – undersökningar av förorenade områden
10 mars 2013
Call for PMT Abstracts ICSMGE Paris 2013
5 mars 2013
>Efterbehandling av förorenade områden 22-23 maj
4 mars 2013
Sustainable and Innovative Material Management for the Construction in Cities
4 mars 2013
>Kurs miljötekniska markundersökningar 23-26 april
26 februari 2013
Vårmöte - Nätverket Renare Mark
21 februari 2013
Reminder call for papers - International Conference Geotec Hanoi 2013
20 februari 2013
Föreningsstämma onsdag 6 mars 2013
5 februari 2013
Deadline of abstract submission for GEOMATE 2013 Nagoya Japan
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​
Provided by Webforum