HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
4 juni 2014
Webbinarieenkät

UTVÄRDERING AV RISKKOMMITTÉNS WEBBINARIESERIE VÅREN 2014

Under våren 2014 har SGF:s Riskkommitté och Jord- och bergmekanik, KTH, genomfört ett antal webbinarier kring ämnet riskhantering för geotekniska problem.

I webbinarierna gick vi igenom merparten av stegen i riskbedömning enligt SS-ISO 31000:2009:
1. Riskhantering – en del av ingenjörskonsten
2. Riskhanteringens viktigaste steg: att hitta faror.
3. Vart kan en skadehändelse leda?
4. Geotekniska konsekvenser.
5. Kontroller- riskbehandling på osäker grund.
6. Att bedöma och beskriva osäkerheter.
7. Borde vi göra något åt det här?

Denna första omgång kommer att följas av ytterligare webbinarier i höst.
Då är era synpunkter mycket viktiga när vi utformar de nya webbinariernas innehåll och upplägg.

Klicka på följande länk och besvara enkäten senast 2014-06-20.

Om du inte följt webbinarierna så kan du först titta på inspelningen av de första om du går till webbinarierna här på hemsidan.

Tack på förhand

SGFs RISKkommitté

----------------------------------
Tekniken

Problem att logga in
Vi har upplevt att några haft en del tekniska problem med att komma in på webbinarierna. Några gånger har det berott på det egna företagets IT-system (brandväggar) ibland har det haft andra orsaker.
Vi vill gärna få veta lite om omfattningen av sådana problem så att vi eventuellt kan göra en mer detaljerad beskrivning för användarna.

Interaktivt deltagande
Det finns ett antal möjligheter för deltagarna att delta mer interaktivt. Man kan chatta, räcka upp handen etc. för att påkalla uppmärksamhet och eventuellt även komma med muntliga inpass. Ibland har man en särskild moderator för chatten som har till uppgift att se till att ställda frågor från chatten blir besvarade.
Vi är fortfarande i ett utvecklingsskede och vill gärna ha idéer om hur vi skall få webbinarierna mer interaktiva. Detta är viktigt, vi vill ha en tvåvägskommunikation så vi kan tillvarata all den kunskap vi gemensamt besitter.

Innehållet
I den första omgången gick vi igenom steg i riskbedömningen. Nivån varierade: en del var mer övergripande, en del mer djupgående.
Vi har många frågor som rör innehållet: på vilken nivå skall vi lägga oss (eller skall det finnas olika nivåer), om vi skall ha en hopkopplad serie eller om vi skall ha avslutade avsnitt (jfr TV-deckare)
Vilka ämnesområden skall behandlas? Hittills är det bara riskhanteringen, men från riskkommitténs sida tänker vi utvidga till andra ämnen inom vårt område.

Andra kommittéer i SGF är intresserade av att ordna webbinarier. Vilka ämnen är särskilt intressanta?

Det finns en hel del att hämta på nätet, från youtube och olika universitet, t.ex. En möjlig utvidgning är att som en sidoaktivitet skapa en (kommenterad) lista med intressanta länkar och lägga upp på SGF:s hemsida.

Webbinarierna som sådana
Webbinarierna har hittills i huvudsak ägt rum på fast veckodag och på fast klockslag och med en längd av c:a 45 minuter.
Inför varje webbinarium har inbjudan med detaljprogram skickats ut per email till SGF:s medlemmar. Vi räknar dock med att endast annonsera webbinarierna på hemsidan.

Inspelningar
Webbinarierna har spelats in och kommer att finnas på SGF:s hemsida. I första hand finns de att titta på streamade, men senarekan de komma  att finnas nerladdningsbara för dem som vill titta på dem utan att vara uppkopplad mot internet.

Förutom inspelningarna kommer visade presentationer att finnas nerladdningsbara i PDF-format.
Uppdaterat 2014-06-04
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
13 augusti 2014
Huvudkurs för Fältgeotekniker del 2 den 7-10 oktober i Västerhaninge
27 juli 2014
Kurser - Anmäl dig nu!
22 juli 2014
Fältprotokoll - för nedladdning
22 juli 2014
Deep mixing 15 - förlängd deadline abstract
25 juni 2014
SGF partner - Deep mixing 15
4 juni 2014
Webbinarieenkät
4 juni 2014
SGF Nyhetsbrev 2-2014
3 juni 2014
Laboratorieförsök - är du nöjd?
5 maj 2014
SGF kurs - slänter o bankar - inställd
24 april 2014
DMT'15 konferens om dilatometer
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum