HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
9 februari 2015
CPT-kurs inbjudan

Inbjudan CPT-kurs

 

Spetstrycksondering eller CPT-sondering är vår mest noggranna sonderingsmetod och numera också en av våra vanligaste i sten- och blockfria jordar. CPT sondering har funnits i mer än 60 år och det finns idag en mängd olika tillämpningar. För att kunna nyttja till fullo den information om jorden som fås och erhålla den kvalitet på resultatet som förväntas, ställs höga krav på utrustning, utförande och efterföljande analys. Både fältgeotekniker och geoteknisk handläggare måste vara förtrogen med hela CPT kedjan.

När: 15-16 april
Var: Nya Varvet, Göteborg

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna förståelse för vikten av att arbeta med kvalitet
och noggrannhet genom hela CPT kedjan, från kalibrering och förberedelser till utförande och behandling av resultat.

Läs mer om kursen i bifogad pdf och anmäl dig på följande länk.

http://www.webforum.com/form/sgf/form.asp?sid=945768930
 

Notera att motsvarande kurs kommer att genomföras i Stockholmsområdet under hösten 2015

Välkommen med din anmälan!

SGFs Fältkommittéen
Uppdaterat 2015-02-10
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
20 mars 2015
Cert. kurs. miljöprovtagare - Anmälan öppnat
13 mars 2015
Bilder från GD
11 mars 2015
Bilder från Dagen innan
9 mars 2015
SGF nyhetsbrev 2015:1
6 mars 2015
BGS Workshop - Geodatabas
6 mars 2015
Vill du skaffa dig ett internationellt kontaktnät?
2 mars 2015
Bästa examensarbete 2014 - nominerade
27 februari 2015
SGF uppmärksammade 90 åring
24 februari 2015
SGF Föreningsstämma - Glöm inte anmälan!
17 februari 2015
SGF väst - Ny styrelse
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​
Provided by Webforum