HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
8 februari 2016
Anmälan kurser öppnat

Nu finns det information om SGFs kurser 2016 på hemsidan och anmälningssidan har öppnat.

De intresseanmälningar vi har fått in visar att en del kurser är mycket populära, så om du har en speciell kurs som du vill gå, bör du anmäla dig snarast.

 

Mer information om respektive kurs hittar du om du klickar på respektive kurs nedan, såsom kursdatum, kursort, kursmål, förkunskapskrav, kostnad.

 

Notera att om du vill boka övernattning i samband med en kurs som inte har internat, så bokar du även det vid anmälan (faktureras separat).

 

Varmt välkommen till SGFs kurs år 2016!

 

Följande kurser kommer att genomföras:

Våren 2016 - Kursvecka
2016-05-10          Jordmekanik
2016-05-10          Hydrogeologi för geotekniker
2016-05-11          AMA/TB/MUR – fallgropar
2016-05-12          Principer för sannolikhetsbaserad design
2016-05-13          Jordartskännedom
2016-05-09/12     Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten
2016-05-09/12     Huvudkurs fältgeoteknik del 2
2016-05-12/13     CPT

Våren 2016 – Övriga kurser
2016-04-13/14     Miljöprovtagare - Allmän kurs certifiering
2016-04-19/22     Miljötekniska markundersökningar
2016-06-14          Grunder geoteknik enligt PBL

Hösten 2016 - Kursvecka
2016-10-17          Jordartskännedom och ingenjörsgeologi
2016-10-17          Geokonstruktion – principerna för dimensionering/verifiering
2016-10-18          Byggnadsgeologi och bergstabilitet
2016-10-18          Plattor/stödmur – principerna för dimensionering/verifiering
2016-10-20          Pålar – principerna för dimensionering/verifiering
2016-10-19          AMA/TB/MUR – fallgropar
2016-10-17/18     Geohydrologisk mätutrustning
2016-10-17/20     Miljötekniska markundersökningar
2016-10-18/20     Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder
ej fastställt           JB-sondering - Mer information kommer senare
ej bestämt            Släntstabiiltet - Mer information kommer senare
2016-10-21          Regelverk som styr – fält/lab
2016-10-20/21     Förorenade byggnader

Hösten 2016 – Övriga kurser
2016-09-21/23     Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment
2016-09-26/30     Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten  Prel. endast om vårens kurs blir fullbokad
2016-09-27/28     Kolvprovtagning - Ostörd provtagning
2016-11-08          Inklinometer  Mer information kommer senare
2016-11-09/10     Laboratorieförsök och sättningar
2016-11-16/17     Riskbedömning av förorenade område
2016-11-9/11       Allmän kurs provtagning certifiering  Prel. endast om vårens kurs blir fullbokad 


 
Uppdaterat 2016-02-08
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
1 april 2016
April - månadsbild
1 april 2016
Kursanmäla Allmän certf. stängd
29 mars 2016
Kursanmälan stängd för MM
22 mars 2016
Vem vinner? Lägg din röst
22 mars 2016
GD och dagen innan - Bilder!
14 mars 2016
SGF Nyhetsbrev 1:2016
13 mars 2016
SGF Notat 1:2016 - Akustisk JB
13 mars 2016
Bästa examensarbete 2015 - nominerade
10 mars 2016
NGM 2016 - Anmäl dig innan 15 mars - lägre pris
29 februari 2016
Mars månadsbild
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​
Provided by Webforum