HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
5 september 2016
NMGEC7 möte i Göteborg


Det blev två intensiva dagar i Göteborg, den 30-31 augusti, när 20 engagerade nordiska geotekniker samlades för att diskutera Eurokod.

Underlaget för diskussionerna vid mötet var de utkast till artiklar som tagits fram av SC7.PT2 (Projekt team 2 Allmänna regler, Eurokod 7). Artiklarna kommer att diskuteras i flera forum under hösten, innan de i en reviderad form blir bakgrunds paper till nästa generation av Eurokod.

Det fanns många saker att diskutera och nedan är några av kommentarerna som nu tas vidare till Europanivå:

- En "stor" fråga på Europanivå är om man ska behöva ta fram en geomodell för varje projekt. Ur nordisk perspektiv så ser vi det som ett självklart verktyg, men vi vill inte att omfattningen ska detaljstyras.

- Inför revideringen har det kommit önskemål om att det ska tas fram en förenklad statistisk metod för att bestämma karakteristiskt värde. PT2 har därför gjort ett första utkast. Vid det nordiska mötet konstaterades att förenklat inte alltid blir användarvänligt och gynnar förståelsen. Så slutsaten var snarare - behöver vi en förenklad metod eller bör vi inte istället använda statistiska metoder fullt ut?

- Ett av uppdragen i revideringen för PT2 är att ta fram ett system som hanterar geotekniska osäkerheter. Tanken är att ersätta Geoteknisk kategori med ett mer systematiskt system som tillämpas över hela Europa. NMGEC7 kom dock fram till att Geoteknisk kategori borde kunna förtydligas och användas för detta syfte, istället för att införa nya begrepp.

- Näst generation av Eurokod ska omfatta både jord och berg, så här har vi från Norden en viktig uppgift att säkerställa att berg beskrivs på ett relevant sätt. Vid mötet i Göteborg blev fokus på observationsmetoden. Hur beskriver vi metoden och krävställer så att det fungerar för både berg och jord?


NMGEC7 (Nordic Mirror Group EC7) är en aktiv part i diskussionerna på Europa nivå, med målsättning att vår Nordiska syn ska påverka.

Vill du vara med och bidra i diskussionerna? Hör av dig!


Uppdaterat 2016-09-05
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
26 september 2016
SGF Nord höstseminarium
25 september 2016
BSGC 2016 i historisk miljö
21 september 2016
PÅMINELSE - Fototävling - vi letar bilder!
19 september 2016
Geologins dag 2016
14 september 2016
SGF Syd Golftävling - Grattis Lars!
7 september 2016
Kurs släntstabilitet - flyttas
5 september 2016
NMGEC7 möte i Göteborg
1 september 2016
September - månadsbild
31 augusti 2016
Ny kursadministration
21 augusti 2016
NGV 2016 - program!
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum