HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
17 december 2016
Knutpunkt Geostandader

Knutpunkt Geostandarder/SIS TK 183

Knutpunkten är det gemensamma forumet där SGF, Svensk Grundläggning, Pålkommissionen, våra myndigheter (Trafikverket, Transportstyrelsen, SGI...) och våra företag, möts för att tillsammans driva utvecklingen avseende standarder, implementering, kvalitet, arbetsmiljö och kompetens.

Ett av resultaten av sammarbetet är vår gemensamma kompetensmatris, ett annat är att Sverige tillsammans med våra nordiska kollegor har ett stort inflytande på nästa generation Europastandarder.

Fram till nu, så har vi arbetet på ett pragmatiskt sätt och delat med oss av arbetsmaterial inom SGF. Striktare regler avseende arbetssätt för standardisering och copyright regler, gör att vi framöver måste ändra vårt arbetsätt. Alla som vill vara med och påverka, behöver även vara medlemmar i någon av de arbetsgrupper som nu etableras inom Knutpunkten.

Så alla är fortsatt lika välkomna att delta i arbetet och påverka, men du behöver anmäla ditt intresse för att delta.

Nedan hittar du de 10 arbetsgrupper som kommer att etableras under våren.

Är du intresserad av att vara med och påverka? Anmäl ditt intresse till standarder@sgf.net så återkommer vi med mer information.

1. TC 250 – Eurokod
2. TC 288 – Utförandestandarder
3. TC 341/ISO 182 – WG1 Provtagning och Grundvatten
4. TC 341/ISO 182 – WG2 Sonderingar
5. TC 341/ISO 182 – WG3 Hejare och SPT
6. TC 341/ISO 182 – WG4 Statisk provning av geokonstruktion (t.ex. pålar, stag, spik)
7. TC 341/ISO 182 – WG6 Laboratorieundersökningar
8. TC 341/ISO 182 – WG7 Icke-statisk provning av geokonstruktion (t.ex. pålar)
9. ISO 182 – WG1 Identifikation och klassificering (jord, berg)
10. ISO 182 – WG2 Instrumentering och mätning


Har du frågor om standarder eller närliggande arbete? Hör av dig till standarder@sgf.net
Uppdaterat 2016-12-18
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
12 mars 2017
Nya SGF rapporter publicerade
10 mars 2017
SGF Nyhetsbrev 2017-1
9 mars 2017
BGK Studiebesök
9 mars 2017
SGF Väst årsmöte - rapport
9 mars 2017
NSG 2017 i Malmö
8 mars 2017
ESCMGE 2019 - första information
8 mars 2017
Locka yngre till branschen
6 mars 2017
Geotec Hanoi
6 mars 2017
Bästa exjobb 2016 Nominerade
28 februari 2017
Kallelse Föreningsstämma 15 mars
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​
Provided by Webforum