HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
17 december 2016
Knutpunkt Geostandader

Knutpunkt Geostandarder/SIS TK 183

Knutpunkten är det gemensamma forumet där SGF, Svensk Grundläggning, Pålkommissionen, våra myndigheter (Trafikverket, Transportstyrelsen, SGI...) och våra företag, möts för att tillsammans driva utvecklingen avseende standarder, implementering, kvalitet, arbetsmiljö och kompetens.

Ett av resultaten av sammarbetet är vår gemensamma kompetensmatris, ett annat är att Sverige tillsammans med våra nordiska kollegor har ett stort inflytande på nästa generation Europastandarder.

Fram till nu, så har vi arbetet på ett pragmatiskt sätt och delat med oss av arbetsmaterial inom SGF. Striktare regler avseende arbetssätt för standardisering och copyright regler, gör att vi framöver måste ändra vårt arbetsätt. Alla som vill vara med och påverka, behöver även vara medlemmar i någon av de arbetsgrupper som nu etableras inom Knutpunkten.

Så alla är fortsatt lika välkomna att delta i arbetet och påverka, men du behöver anmäla ditt intresse för att delta.

Nedan hittar du de 10 arbetsgrupper som kommer att etableras under våren.

Är du intresserad av att vara med och påverka? Anmäl ditt intresse till standarder@sgf.net så återkommer vi med mer information.

1. TC 250 – Eurokod
2. TC 288 – Utförandestandarder
3. TC 341/ISO 182 – WG1 Provtagning och Grundvatten
4. TC 341/ISO 182 – WG2 Sonderingar
5. TC 341/ISO 182 – WG3 Hejare och SPT
6. TC 341/ISO 182 – WG4 Statisk provning av geokonstruktion (t.ex. pålar, stag, spik)
7. TC 341/ISO 182 – WG6 Laboratorieundersökningar
8. TC 341/ISO 182 – WG7 Icke-statisk provning av geokonstruktion (t.ex. pålar)
9. ISO 182 – WG1 Identifikation och klassificering (jord, berg)
10. ISO 182 – WG2 Instrumentering och mätning


Har du frågor om standarder eller närliggande arbete? Hör av dig till standarder@sgf.net
Uppdaterat 2016-12-18
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
2 januari 2017
Januaris månadsbild
21 december 2016
MURare ett nytt yrke?
20 december 2016
SGF Nyhetsbrev 2016-04
18 december 2016
SGF Kalender 2017
17 december 2016
Knutpunkt Geostandader
17 december 2016
Det våras för webbinarierna
16 december 2016
ISSMGE - nästa president?
16 december 2016
SGF väst - Diskussion 7/12
15 december 2016
SGF öst - Julföredrag
14 december 2016
Hydrologidagarna 2017
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​
Provided by Webforum