HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
25 februari 2017
SGF Nords Vinterträff

Vid SGF Nords vinterträff 2017 som gick av stapeln vid Tyréns lokaler i Umeå närvarade ett 30-tal medlemmar. Det bjöds på intressanta föredrag från vad SGF är för förening, lättklinkers som geotekniks applikation till fältpersonalens arbetsmiljö. Totalt hölls 5 st föredrag var av 2 st av doktorander från LTU. Vinterträffens stilla sittande del avslutades med ett årsmöte där Lovisa Hassellund, ÅF Sundsvall och David Pena, WSP Sundsvall valdes in i styrelsen som ledamöter, välkomna. Sedan vill vi även passa på att tacka Robert Hjelm, WSP Luleå och Hjalmar Törnqvist, ÅF Luleå för deras tid i styrelsen.

Sedan vara det bara att komma in i takten då kvällens aktivitet bestod av bugg. Alla som deltog gjorde stora framsteg under kvällen. Vi lärde oss några olika turer. Efter allt buggande varvade vi ner med en utsökt middag i goda branschkollegors sällskap.
Med detta vill även SGF Nords styrelse passa på och tacka alla som var där och bidrog till en givande träff.

Vid pennan Hans Häggström ordförande SGF Nord


Uppdaterat 2017-03-08
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
14 maj 2017
Kursveckan - kunskap, mat och nätverk
12 maj 2017
SGF Väst - studiebesök på projektet E45 Lilla bommen-Gullbergsmotet (”Nedsänkningen”)
12 maj 2017
SGF Västs midsommarföreläsning 2017
2 maj 2017
BGK:s vårexkursion till Ytterby på Resarö - Födelseplatsen för sju grundämnen
1 maj 2017
Maj Månadslbild
26 april 2017
Eftermiddagsföredrag 9/5 Stockholms berggrund har knakat i fogarna!
23 april 2017
Inställda kurser
1 april 2017
April månadsbild
27 mars 2017
Kurs Miljöprov ytvatten/sed - inställd
23 mars 2017
HK Fältgeoteknik - fulltecknad!
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​
Provided by Webforum