HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
10 mars 2017
SGF Nyhetsbrev 2017-1

SGF Nyhetsbrev 1:2017 – mars

 

Det har bara gått två månader på 2017, men det är ett välfyllt nyhetsbrev som du nu har i din hand. Ännu en gång så speglar nyhetsbrevet den aktivitet som pågår i olika delar av föreningen. Blir du nyfiken på att veta mer? Kom bort till SGFs monter på Grundläggningsdagen, eller hugg tag i någon av oss med SGF-knapp. Vi berättar gärna mer om vad du kan få ut av föreningen och hur du kan bidra.

Jag hoppas att vi ses på dagen-innan-GD och Grundläggningsdagen!

 

SGF

gm

Gunilla Franzén, ordförande

Ladda ner Nyhetsbrevet

Innehåll

  • Ordet är fritt
  • Aktuellt från SGF: Mini-kurser, Föreningsstämma, Bästa examensarbete, Sven Hansbo och Rolf Brink, GD, fler geotekniker, Webbkurser, SGFs vårvecka, SGF-öst årsmöte, SGF nord Vinterträff, SGF väst årsmöte, MER fält och lab, Bygg & Teknik, BGK studiebesök
  • Nytt från Branschen: NRM vårmöte, NRM – seminarium, Påldag, Brister i handlingar
  • Högskola och universitet: Nya doktorer/licentiater, Kommande licentiater/doktorer, omstrukturering, nya projekt, nya artiklar
  • Internationellt: ISSMGE enkät och TC, flera internationella konferenser
  • Publikation: Tre nya rapporter på gån
  • Kommande aktiviteter: Kurser och konferenser

 

Om Nyhetsbrevet

SGF:s nyhetsbrev ger dig som geotekniker, ingenjörsgeolog och miljögeotekniker ett axplock av nyheter som på ett eller annat sätt berör ditt arbete. I varje nyhetsbrev informerar vi om SGF:s kommande kurser/seminarier, nya SGF publikationer, och aktuellt inom föreningen. Detta kompletteras med nyheter från branschen (nationellt och internationellt), hög­skolor/universitet samt dags aktuella frågor. Understruken text är länkad till hemsidor där du kan läsa mer. Frågor och bidrag till kommande Nyhetsbrev mailas till info@sgf.net. Inskickade bidrag kommer att beaktas, men SGF förbehåller sig rätten att gallra bland materialet samt formulera om text. Märk e-posten Nyhetsbrev.


Uppdaterat 2017-03-10
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
1 april 2017
April månadsbild
27 mars 2017
Kurs Miljöprov ytvatten/sed - inställd
23 mars 2017
HK Fältgeoteknik - fulltecknad!
20 mars 2017
Bilder från GD och dagen-innan-GD
20 mars 2017
Grattis! Rainer, Henrik, Andreas och Robin
12 mars 2017
Nya SGF rapporter publicerade
10 mars 2017
SGF Nyhetsbrev 2017-1
9 mars 2017
BGK Studiebesök
9 mars 2017
SGF Väst årsmöte - rapport
9 mars 2017
NSG 2017 i Malmö
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum