HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
25 september 2017
ICSMGE - rapport från Seoul


ISCMGE 2017 - Seoul

Det var en intensiv vecka i Seoul där Ban Ki-moon höll tal vid invigningen och sedan följde en strid ström av föredrag av blandad karaktär. Det var en ganska begränsad skara personer från Norden bland de 1900 deltagarna. Fast Norge hade med sin monter en tydligt plats på konferensen och Finland hade tagit med sig 16 studenter!

Det var många intressanta diskussioner och nyheter, från en mycket välorganiserad konferens. Där man utvecklat en väl fungerade app som hjälpte deltagaren igenom de välfyllda dagarana. Det fanns så mycket att presentera att det kanske bitvis blev lite för korta presentationer  vid några av sessionerna på bara 6-7 minuter.

De inledande två dagarna ägnades åt "key-note-lectures", där flertalet höll mycket hög nivå.
Ska man lyfta fram några som speciellt intressanta så var det nog;
J. Powells som presenterade "In-situ Testing - Ensuring Quality in Equipment, Operation and intepretatin, can we? samt
Farrokh Nadim som presenterade "Reliabtility-based Approach for Robust Gdotechnical Design"

Några av de trender och nyheter som vi som var där noterade var:

- I flertalet av sessionerna så presenterades självklart resultat från numeriska metoder, men det är värt att notera att man i allt större utsträckning verkar komplettera dessa analyser med "geotechnical centrifuge modelling"

- Vid TC102s sessions så presenterades Norges nationella GeoTest site (NGTS). NGI med flera kommer fram till 2019 att etablera 5 provfält (lös lera, silt, sand, kvicklera och permafrost) som ska vara tillgängliga i minst 20 år framöver för att provanya undersökningsmetoder och -utrustning, verifiera nya grundläggningsmetoder, utföra långsiktiga observationer och för att prova specialiserade försök för att till exempel utveckla nya jordmodeller. Projektledarna ska etablera ett specialistnätverk som arbetar med provfält i andra länder och de ska etablera en databas där information från det som utförs i provfälten ska lagras.

- Vid JTC1 sessionen om Natural Slopes and Landslides, redovisades intressanta resultat på hur man lyckas modellera flödet och utbredningen av slamströmmar och kvicklereskred.

- CPT kan ge mycket mer, om man utnyttjar alla de samband och den forskning som kommit fram.

-  Ett annat ämne som fick mycket fokus var skred och "geohazards". Ur ett internationellt perspektiv så kanske det är den stora frågan med tanke på framtida klimatförändringar, även om vi i Sverige kanske mer fokuserar på geoteknik i byggprocessen. Norge med NGI och NTNU hade satsat på att synas på konferensen.
Den mest "effektiva" galamiddagen som någon av oss varit med på och en avslutnings ceremoni med en sedvanlig lång lista av tack!Och så här ser den nya styrelsen ut med Charles Ng som ordförande.


Nästa gång ICSMGE arrangeras så blir det i Sydney.
Uppdaterat 2017-10-02
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
16 november 2017
SGF WEBKURS -öppnat
13 november 2017
Inställd kurs!
10 november 2017
BGK seminarium Energibrunnar 25/10
6 november 2017
4-klöver i professorer
1 november 2017
SGF kalender: November
24 oktober 2017
SGF Nyhetsbrev 3:3017
22 oktober 2017
Fototävling - Kalender 2018
2 oktober 2017
Repotage från IYGEC och ICSMGE
1 oktober 2017
SGF kalender: Oktober
25 september 2017
ICSMGE - rapport från Seoul
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum