HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
29 januari 2018
Nekrolog - S. Hansbo         

Sven Hansbo, 1924–2018
Professor Sven Hansbo, Stocksund, avled den 8 januari, kort efter sin 93-årsdag. Hans närmast anhöriga är sönerna Peter och Jonas med familjer. Sven lämnar ett stort tomrum hos många kollegor och vänner i Sverige och utomlands.

Professor Sven Hansbo var en portalfigur inom svensk geoteknik och byggande. Han var en osedvanligt mångsidig och uppskattad kollega och vän. Han var en briljant forskare och vetenskapsman, nyskapande och djärv som konsult och idégivare, alltid positiv och uppmuntrande som kollega och vän. Därtill hade Sven ett stort intresse och begåvning för kultur och litteratur, och var mycket uppskattad i umgängeslivet.

Sven växte upp på en gård i Nyeds församling i Värmland och blev den förste i en bondefamilj att få ta studenten. Bara att åka till Karlstad var ett stort steg. Efter fortsatta studier på Chalmers Tekniska Högskola var Sven övertygad om att han skulle ha en forskarkarriär inom matematiken, som intresserade honom stort. Han lockades av en ungdomskamrat in på andra vägar, till geotekniken. Vägvalet hängde på om han, med mycket begränsad erfarenhet inom området skulle kunna få en tjänst på det under 1940-talet nybildade Statens Geotekniska Institut. I konkurrens med andra mer erfarna föll valet på Sven, enligt hans egna blygsamma ord, eftersom ”jag var ju värmlänning och det var chefen också”.

Sven blev sedermera den förste innehavaren av professuren i geoteknik med grundläggning vid Chalmers tekniska högskola. I sin roll som professor och vetenskaplig ledare på geoteknikavdelningen var Sven entusiastisk men samtidigt eftertänksam, innovativ och full av idéer. Han tog sig alltid tid för sina doktorander, som alla nog minns honom som positiv och uppmuntrande. Sven var ofta nere i laboratoriet och följde verksamheten, alltid full av frågor och kommentarer.

I början av 1960-talet anställdes Sven av Ingenjörsfirman Jacobson & Widmark (nu en del av den globala koncernen WSP) för att bygga upp en geoteknisk avdelning, som snart växte till landets största. Under många år, fram till och långt efter den ”formella pensionsåldern”, var Sven en ledande förebild för många yngre medarbetare och dessutom en efterfrågad konsult som medverkade i avancerade grundläggnings- och jordförstärkningsprojekt över hela världen. En specialitet blev att bygga avancerade anläggningar på lös lera med hjälp av i Sverige utvecklad metodik.

Sven var en övertygad och övertygande ingenjör, med ett ständigt intresse att utmana rådande teknisk praxis och alltid sträva efter bättre och mer kostnadseffektiva lösningar. Inom sitt specialområde tillhörde han de främsta i världen och sitt breda internationella kontaktnät delade han gärna med sina kollegor. Ett aktivt engagemang i arbetet med gemensamma standarder, var ett av de verktyg Sven använde för att säkerställa att svensk geoteknisk kompetens fick internationell spridning. Men standarden fick aldrig bli en begränsning, när någon bokstavstroget ville hänga upp sig på gällande normer kunde han bli smått irriterad och utbrista ”vi kan väl inte kalla oss ingenjörer om vi bara följer traditionen”. Han har varit aktiv en lång tid efter pensioneringen, medverkade som expert i flera stora byggprojekt och anlitades som uppskattad föreläsare.

Sven hade ett stort patos för att utveckla och leda byggbranschen och var ordförande i SGF (Svenska Geotekniska Föreningen) under åtta år, fick SGF:s hederspris 1974 och är hedersmedelem i SGF. Han var också vice ordförande och ordförande i SVR (Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund) i fem år. Han var också ordförande i organisationskommittén för den mycket lyckade internationella geotekniska konferensen som hölls i Stockholm 1981. I samband med Svens 90-årsdag instiftade SGF ”Sven Hansbos pris”, som årligen delas ut till en person som i Svens anda ifrågasätter teorierna och gör de praktiska lösningarna tillgängliga för geoteknikerna. Priset är en symbol för den påverkan som Sven haft på utvecklingen och hur hans minne kommer att påverka kommande generationer av geotekniker.

Sven Hansbo fick Stockholms Byggnadsförenings hederspris för Nytänkande vid utveckling av kompensationsmetoden vid grundläggning av friktionspålning 1973, the Golden Award of Merits’ of the Academic Senate of the Warsaw Agricultural University 1986, Polytechnica Gdanska Medal for promoting the scientific cooperation between Chalmers University of Technology and Polytechnica Gdanska 1995, och den prestigfyllda Kevin Nash Gold Medal från the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) 2009.

Med all sin auktoritet och fylld av respekt från kunder och kollegor över hela världen var han samtidigt helt prestigelös och kunde som få ”prata med bönder på bönders vis”, säkert en självklar koppling till den enkla uppväxten i Värmland. Vid festliga tillfällen, till exempel vid sin egen fantastiska 90-årsfest och vid Grundläggningsdagen 2017, reste han sig gärna upp och deklamerade Fröding, många verser och alltid utantill.

Vi är många lärjungar, kollegor, SGFare och ständiga vänner som känner en stor saknad efter en fantastiskt kunnig och ödmjuk vän, alltid lika vänlig, positiv och med glimten i ögat. Det blir ett tomrum i branschen, inte minst vid den årliga Grundläggningsdagen.

För Svens kollegor, vänner och medlemmar i SGF
Gunilla Franzén, Ordförande SGF
Mårten Lindström
Rainer Massarsch
Eskil Sellgren
Göran Sällfors  Uppdaterat 2018-01-30
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
9 mars 2018
SGF Nyhetsbrev 2018:01
5 mars 2018
Satsning på förorenade sediment
4 mars 2018
Åtgärdsportalen uppdaterad
1 mars 2018
SGF kalender Mars
21 februari 2018
SGF Föreningsstämma 2018
12 februari 2018
IAEG konferens San Fransisco
12 februari 2018
Spännande studiebesök
4 februari 2018
Nya SGF - förhandskopia
1 februari 2018
SGF kalender Februari
29 januari 2018
Nekrolog - S. Hansbo
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum