HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
18 december 2023
Hållbarhetspolicy
SGF har fått en hållbarhetspolicy!

Hållbarhetspolicy SGF

Svenska Geotekniska Föreningen, SGF, är en medlemsorganisation för yrkesverksamma och
studenter i samhällsbyggnadsbranschen. Vårt ändamål är att ”i ett nationellt och internationellt
perspektiv främja utvecklingen av de vetenskapliga och ingenjörsmässiga aspekterna inom
samhällsbyggande som är relaterade till jord, berg, grundvatten och förorenade områden”.

Som en kompetensgrundad och vägledande aktör berör vi frågor med direkt och omfattande
miljöpåverkan. Vi är en stor branschorganisation med många medlemmar och har ett högt förtroende
i vår bransch. SGF bör därmed vara en förebild i branschen när det gäller hållbarhetsfrågor.

Denna hållbarhetspolicy utgör grunden för föreningens hållbarhetsarbete och anger förhållningssätt
för att integrera hållbar hänsyn i arbetet att nå vårt ändamål. Hållbarhetspolicyn ligger till grund för
föreningens riktlinjer och arbetssätt och syftar till att ge vägledning i arbetet genom att belysa vårt
miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvar. Policyn är fastställd av SGF:s styrelse.

SGF HÅLLBARHETSPOLICY
Uppdaterat 2023-12-18
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
18 december 2023
Hållbarhetspolicy
15 november 2023
Branschinfo: Disputation på LTU: 22 nov samt en gästföreläsning 23 nov
22 augusti 2023
Bergpodden är lanserad!!
27 juni 2023
GD 2024 sommarbrev
8 maj 2023
Branschinfo: Föreläsning LTU eller via Zoom “The mechanics of unsaturated silty tailings and application to CPT, strength and stability assessments”
22 februari 2023
Branschinfo: disputation på LTU eller via Zoom "Timber Pile-Supported Embankment"
2 december 2022
Branschinfo: disputation på KTH eller via Zoom "Modeling aspects of reliability-based design of lined rock caverns"
31 oktober 2022
Branschinfo: SGI webbinarie om Geokalkyl 16 nov
24 augusti 2022
Report #2 from the ISSMGE European Vice-President
15 augusti 2022
NGV 2022
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​
Provided by Webforum