HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Webbinarium: Verktyg för att strukturera och beskriva georisker
Boka in i min kalender
Datum13 oktober 2022
Tid10:30 - 11:15
PlatsZoom
SGF sektion Jord och SGF AG Risk presenterar:
Torsdag 13 oktober kl 10:30-11:15
Verktyg för att strukturera och beskriva georisker

Ny chans för de som inte deltog 12 februari 2021!

Geoingenjören behöver kunna identifiera och beskriva de risker som hen kan möta i sitt projekt. Det är en av de viktigaste delarna i riskhanteringen. Risker som inte identifierats är mycket svåra att skydda sig emot.

I SBUF-rapporten ”Verktyg för hantering av geotekniska risker: vägledning till systemförståelse och riskidentifiering” (SBUF rapport 13417) som tagits fram av AG Risk beskrivs ett system för strukturering av geotekniska risker.

För att ytterligare hjälpa geoingenjören i har SGF tagit fram en bilaga till SBUF-rapporten: Riskstruktureringsverktyg (RBS) - Stöd vid identifiering av risker i geoprojekt. (SGF Rapport 2020:1).

Länkar till rapporterna:
SBUF: https://www.sbuf.se/Projektsida?project=e8b728fc-de72-462b-9adb-cb74100c5b99
och SGF:s webbshop: https://a-w2m.se/Collaboration/Home.mvc?folderId=0

I webbinariet som vi nu håller på nytt kommer vi att gå igenom hur riskidentifieringsverktyget är uppbyggt och visa hur det används i praktiskt arbete.

Föredragshållare:
Olle Båtelsson, Trafikverket
Lars Olsson, Geostatistik
Johan Spross, KTH Jord och bergmekanik

Anslutningsinformation

Uppdaterat 2022-09-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum