HemOm SGFAktuelltUtbildningarKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kalender
Föregående Månad Nästa Månad
DagTidAktiviteter
1 måndag  
2 tisdag09:00-16:00Kurs: Huvudkurs fältgeoteknik del 1
3 onsdag09:00-16:00Kurs: Huvudkurs fältgeoteknik del 1
11:30-14:00SGF Nord, lunchträff
4 torsdag09:00-16:00Kurs: Huvudkurs fältgeoteknik del 1
Branschinformation: Påldag 17'
Kajskul 8, Göteborg.
5 fredag13:00Branschinformation: Disputation F. Deckner
KTH
6 lördag  
7 söndag  
8 måndagSGF vårvecka 2017
09:00-16:00Kurs: Avancerad släntstabilitet
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: JB-sondering - INSTÄLLD
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Arken, Göteborg
9 tisdagSGF vårvecka 2017
09:00-16:00Kurs: JB-sondering - INSTÄLLD
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: AMA/TB/MUR - fallgropar
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Jordmekanik
Arken, Göteborg
16:30-18:00Eftermiddagsföredrag Stockholms berggrund har knakat i fogarna!
Tyréns, Peter Myndes backe 16, Stockholm
10 onsdagSGF vårvecka 2017
09:00-16:00Kurs: Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Arken, Göteborg
Kurs: Armerad Jord och jordspikning - inställd
Arken
09:00-16:00Kurs: Förorenade byggnader - inställd
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Geofysik - inställd
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Geotekniska osäkerheter och karakteristiskt värde - Inställd
Arken, Göteborg
09:00-02:00Kurs: Jordartskännedom för fältingenjören - INSTÄLLD
Arken, Göteborg
11 torsdagSGF vårvecka 2017
09:00-16:00Kurs: Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Förorenade byggnader - inställd
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Geofysik - inställd
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Dimensionering KC - inställd
09:00-16:00Kurs: Hydrogeologi för geotekniker
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Regelverk som styr - fält/lab - inställd
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Var kommer partialkoefficienten ifrån? - Grundprinciper för sannoliksbaserad design - inställd
Arken, Göteborg
12 fredag  
13 lördag  
14 söndag  
15 måndag  
16 tisdag  
17 onsdagBranschinformation: NRM seminarium - Nya tekniker
Umeå
18 torsdagBranschinformation: LIC W. Bjureland
14:30-17:00IAHs årsmöte 2017
Rambölls kontor, Kurkmakargatan 21, Stockholm
19 fredagBranschniformation: Disputation F. Chirindja
Lund
20 lördag  
21 söndag  
22 måndag  
23 tisdag  
24 onsdag  
25 torsdag  
26 fredag  
27 lördag  
28 söndag  
29 måndag  
30 tisdag  
31 onsdag  
Provided by Webforum