HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kalender
Föregående Månad Nästa Månad
DagTidAktiviteter
1 måndag  
2 tisdag09:00-16:00Kurs: Huvudkurs fältgeoteknik del 1
3 onsdag09:00-16:00Kurs: Huvudkurs fältgeoteknik del 1
11:30-14:00SGF Nord, lunchträff
4 torsdag09:00-16:00Kurs: Huvudkurs fältgeoteknik del 1
Branschinformation: Påldag 17'
Kajskul 8, Göteborg.
5 fredag13:00Branschinformation: Disputation F. Deckner
KTH
6 lördag  
7 söndag  
8 måndagSGF vårvecka 2017
09:00-16:00Kurs: Avancerad släntstabilitet
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: JB-sondering - INSTÄLLD
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Arken, Göteborg
17:30Kvällstur Skonaren Ingo
9 tisdagSGF vårvecka 2017
09:00-16:00Kurs: JB-sondering - INSTÄLLD
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: AMA/TB/MUR - fallgropar
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Jordmekanik
Arken, Göteborg
16:30-18:00Eftermiddagsföredrag Stockholms berggrund har knakat i fogarna!
Tyréns, Peter Myndes backe 16, Stockholm
10 onsdagSGF vårvecka 2017
09:00-16:00Kurs: Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Arken, Göteborg
Kurs: Armerad Jord och jordspikning - inställd
Arken
09:00-16:00Kurs: Förorenade byggnader - inställd
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Geofysik - inställd
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Geotekniska osäkerheter och karakteristiskt värde - Inställd
Arken, Göteborg
09:00-02:00Kurs: Jordartskännedom för fältingenjören - INSTÄLLD
Arken, Göteborg
11 torsdagSGF vårvecka 2017
09:00-16:00Kurs: Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Förorenade byggnader - inställd
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Geofysik - inställd
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Dimensionering KC - inställd
09:00-16:00Kurs: Hydrogeologi för geotekniker
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Regelverk som styr - fält/lab - inställd
Arken, Göteborg
09:00-16:00Kurs: Var kommer partialkoefficienten ifrån? - Grundprinciper för sannoliksbaserad design - inställd
Arken, Göteborg
12 fredag  
13 lördag  
14 söndag  
15 måndagNMGEC7
Helsingfors
16 tisdagNMGEC7
Helsingfors
17 onsdagBranschinformation: NRM seminarium - Nya tekniker
Umeå
18 torsdagBranschinformation: LIC W. Bjureland
14:30-17:00IAHs årsmöte 2017
Rambölls kontor, Kurkmakargatan 21, Stockholm
19 fredagBranschniformation: Disputation F. Chirindja
Lund
20 lördag  
21 söndag  
22 måndag  
23 tisdag  
24 onsdag  
25 torsdag  
26 fredag  
27 lördag  
28 söndag  
29 måndag  
30 tisdag  
31 onsdag15:00-20:00BGK:s vårexkursion
BGK:s vårexkursion till Ytterby på Resarö - Födelseplatsen för sju grundämnen
Provided by Webforum