HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Om SGF
Stadgar
Medlemskap
Integritetspolicy / GDPR
Styrelsen
Nyhetsbrev
Historia
SGFs Kompass
Priser och stipendier
HedersmedlemmarSvenska Geotekniska Föreningen

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) bildades 1950 och består av drygt 1900 enskilda medlemmar. SGF har till ändamål att främja
utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Föreningen har till ändamål att i ett nationellt och internationellt perspektiv främja utvecklingen av de vetenskapliga och
ingenjörsmässiga aspekterna inom samhällsbyggande som är relaterade till jord, berg, grundvatten och förorenade områden.

SGFs kompass har tagits fram av föreningen för att långsiktigt driva arbetet inom föreningen framåt. I kompassen definieras att
föreningen ska skapa mervärde för medlemmen, driva utveckling, påverka nationellt samt sätta svensk geoteknik och miljögeoteknik
på den internationella kartan.

Inom SGF finns ett flertal arbetsgrupper som har till uppgift att bevaka och driva utveckling inom sina respektive områden. 
Lokalavdelningarna skapar förutsättningar för nätverksbyggande och lokal anknytning. SGF driver kurser för att skapa
förutsättningar till kompetensutveckling inom branschen. Årligen genomförs dessutom fleratalet seminarier och studiebesök
för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Bland SGFs publikationer återfinns flertalet rapporter som används av geoteknikern och miljögeoteknikern i deras dagliga arbete.

Grundläggningsdagen är den årliga konferens där hela branschen möts.

SGF är en förening för medlemmen som drivs av medlemmarna.
Uppdaterat 2020-04-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum