HemOm SGFAktuelltFortbildningarKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildningar
Kurser 2017
Webbinarier
E-learning
DokumentationFortbildningar


Under denna rubrik har vi samlat information om samtliga arrangemang som SGF ordnar. Här hittar du information om kurser, seminarier, webbinarier och workshops. Under rubriken dokumentation hittar du presentation/dokumentation från genomförda arrangemang.

Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.

SGF har därför formulerat följande mål för alla de arrangemang som man anordnar

Utifrån branschens behov: Med sina arrangemang ska SGF erbjuda det som branschen och medlemmarna efterfrågar/behöver men även driva utvecklingen framåt

Kvalitet: Alla SGF:s arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentationsteknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell

"Value for money and time": Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga

Öppen dialog: Arrangemangen ska präglas av en öppen dialog med ”högt till tak”.

Mötesplats: Alla SGF arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverks byggande och erfarenhetsutbyte
Uppdaterat 2017-05-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum