HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kommittéer
> Byggnadsgeologi
> Fält
> GD
> Grundvatten
> Jordförstärkning
> Laboratorie
> Markvibration
> Miljögeoteknik
> Risk
> SGF-standarder


Kommittéer inom SGF

Ett stort arbete utförs i föreningens olika kommittéer.
Kommittéerna arbetar bland annat med standardiseringsfrågor och utbildningsinsatser.

Kommittéer (i bokstavsordning) Ordförande
Byggnadsgeologikommittén, BGK  Daniel Morfeldt 
Fältkommittén Thomas Andrén
GD-kommittén Anders Prästings
Grundvattenkommittén
Roland Barthel
Jordförstärkningskommittén Magnus Ruin
Laboratoriekommittén Tobias Thorén
Markvibrationskommittén  Mehdi Bahrekazemi
Miljögeoteknikkommittén Anneli Liljemark
Riskkommittén Åsa Jönsson
SGF standarder Gunilla Franzén

 Kommittéerna har en bevakande funktion inom respektive område och:
 

 

 • svarar för informations- och utbildningsfrågor
 • initierar FoU-arbete
 • utför målinriktat arbete genom projekt i arbetsgrupper och/eller av enskilda kommittémedlemmar
 • svarar tillsammans med svenska representanter i ISSMGE kommittéer för internationellt och
  nordiskt samarbete inom verksamhetsområdet
 • Under kommittéerna kan finnas permanenta och/eller temporära arbetsgrupper.

   

   


  Uppdaterat 2018-03-13
  Utskriftsvänlig sida
  Provided by Webforum