HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kommittéer
> GD
Medlemmar
> Byggnadsgeologi
> Jordförstärkning
> Fält
> Laboratorie
> Markvibration
> Miljögeoteknik
> Risk
> SGF-standarder
> Grundvatten


GD-kommittén

Kommittén ansvarar för planering och genomförande av den årliga Grundläggningsdagen
- en mötesplats för forskare och praktiker från högskolor, konsultföretag, entreprenörer och beställare.

Läs mer här.
Uppdaterat 2017-05-30
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum