HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kommittéer
> GD
> Byggnadsgeologi
> Jordförstärkning
> Fält
> Laboratorie
> Markvibration
> Miljögeoteknik
Nyheter
Medlemmar
> Risk
> SGF-standarder
> Grundvatten


Miljögeoteknikkommittén

Miljögeoteknikkommittén verkar för samverkan mellan olika parter (beställare, myndigheter, konsulter, entreprenörer) inom miljögeoteknikrelaterade verksamheter. Kommittén arbetar för en god och jämn kvalitet på miljögeotekniska arbeten, initierar FoU samt stöder övriga kommittéers arbete inom miljöområdet.
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum