HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök


Medlemmar


Ordförande
Anneli Liljemark
Liljemark Consulting
Jämtlandsgatan 151 A           
162 60 Vällingby
Tfn: 0707 210 232
E-post: anneli.liljemark@liljemark.net

Vice ordförande Helena Fürst
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tfn: 010-722 83 37
E-post: helena.furst@wspgroup.se

Ledamot Thomas Jansson
Golder Associates
Box 20127
(Besök: Kapellgränd 7)
104 60 Stockholm
Tfn: 08-506 306 65
E-post: thomas_jansson@golder.se  

Ledamot Lars-Ove Andersson
ST 1 Energy AB
172 98 Stockholm
Tfn: 08-55 54 82 19
Mobil: 070-328 82 19
E-post: lars-ove.andersson@st1.se

Ledamot Paul Edebalk
SGI
Adelgatan 19
211 22 MALMÖ
Tfn: 040-35 67 75
E-post: paul.edebalk@swedgeo.se

Ledamot Patrik von Heijne
Liljemark Consulting
Jämtlandsgatan 151 A           
162 60 Vällingby
Tfn: 070-320 18 69
E-post: patrik.vonheijne@liljemark.net  


Ledamot Magdalena Gleisner
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
E-post: magdalena.gleisner@naturvardsverket.se

Ledamot


Helena Hellgren
NCC Construction Sverige AB
Tfn: 08-585 525 81
E-post: helena.hellgren@ncc.se

 
Ledamot, informationsansv.


Erika Andersson
Sweco AB 
Skånegatan 3
Box 5397           
402 28 Göteborg
Tfn: 031-62 76 25
E-post: erika.andersson@sweco.se
Uppdaterat 2017-09-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum