HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
> Syd
> Väst
Styrelse Väst
SGF-Väst grundvattens uppstartsmöte
Midsommarföreläsning på Göta Älv och Säveån
SGF-Väst uppstartsträff för lokalkommitté Berg
> Öst


SGF Väst

SGF Väst är en lokalförening till Sveriges Geotekniska Förening (SGF).

Lokalföreningen SGF Väst har till syfte att främja samhörigheten och utvecklingsarbetet inom geotekniken i form av olika föredrag och studiebesök med tillhörande diskussioner och samkväm.

Styrelsen 2018:
Bernhard Gervide-Eckel, Trafikverket, ordförande
Johannes Tornborg, Skanska, sekreterare
Ulrika Isacsson, SGI, ekonomiansvarig
Per Nylander, Tellstedt, programansvarig
Ann-Sofie Östlund, ÅF, programansvarig
Uppdaterat 2018-03-28
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum