HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
> Syd
> Väst
> Öst
Styrelse Öst
Årsmöte SGF Öst
SGF Öst, Studiebesök - Stabilisering av jord i lab och fält


SGF Öst 

SGF Öst är en lokalförening till Sveriges Geotekniska Förening, (SGF). SGF Öst startades under våren -96 efter ett beslut av SGF:s styrelse, med huvudsakligt syfte att verka inom Mälardalsregionen.

Lokalföreningen SGF Öst har till syfte att främja utvecklingsarbetet inom geotekniken i form av olika föredrag och studiebesök med tillhörande diskussioner samt även samarbeta med nordiska och övriga internationella organ med liknande inriktning.

Dessutom vill lokalföreningen göra det möjligt för både yngre och äldre geotekniker i vår del av landet att träffas under kamratliga former, i samband med de olika studiebesöken och föredragen.

Medlemsantalet i detta område uppskattas till ca 300 SGF Öst medlemmar, ungefär 40 % av det totala antalet medlemmar i SGF.
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum