HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
Metodblad Jordförstärkning
Metodblad Geofysiska metoder
Metodblad Enkla sonderingsmetoder
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
CPTU-standarden i vår fyrköver med CPT/HfA/Vim/Vb-standarder reviderad.
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


SGF Metodblad


Inom SGF har metodblad tagits fram för följande grupper av metoder:

- Jordförstärkning
- Geofysiska metoder
- Enkla Sonderingsmetoder

Syftet med metodbladen är att ge en översiktlig sammanfattande beskrivning av de olika metoderna.

Uppdaterat 2014-09-28
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum